I tillegg til finansministeren stilte statssekretær Tore Vamraak (H), samt representanter fra embetsverket.

Fra Eiendom Norge stilte foruten administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Revisjon av lov og forskrift

Bakgrunnen for møtet var blant annet et brev fra Finanstilsynet til Finansdepartementet av 9. november 2015, hvor tilsynet tilråder at det «nedsettes et eget lovrevisjonsutvalg som vil kunne vurdere alle sider ved eiendomsmeglingsregelverket.»

Eiendom Norge har tidligere uttrykket støtte til Finanstilsynet i denne saken, og overrakte i møtet et brev til departementet, hvor vi formelt støttet en slik prosess og behov for både forbedringer og forenklinger av lov om eiendomsmegling.

Tilstandsrapport og boligmarkedet

Videre orienterte Eiendom Norge om bruken av tilstandsrapporter i norsk bolighandelen, og om tiltak som kan bidra til å redusere konfliktnivået ved kjøp og salg av bolig i Norge.

På forespørsel fra finansministeren orienterte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer mer utførlig om utviklingen i det norske boligmarkedet de siste ukene og månedene.