I statsråd, mandag, ble det besluttet at Morten Baltzersen (56), skal lede finanstilsynet i en ny åremålsperiode på seks år. Det skriver finansdepartementet i en pressemelding.

Baltzersen har vært direktør for Finanstilsynet siden 2011, og den nye perioden trer i kraft 15. august 2017.

– Vi ser frem mot å fortsette det gode samarbeidet med Finanstilsynet og Morten Baltzersen også i årene som kommer. Baltzersen har ledet tilsynet med stødig hånd gjennom en krevende tid for norsk økonomi, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Ett tett samarbeid med Finanstilsynet er helt essensielt for Eiendom Norge, og for bransjen som helhet. Det er derfor all grunn til å tro på at det gode samarbeidet kommer til å vedvare, fortsetter Dreyer.

Morten Baltzersen har lang erfaring fra Finansdepartementet, blant annet som ekspedisjonssjef i finansavdelingen. Han har også ledet markedsoperasjonsavdelingen i Norges Bank og vært spesialråd ved Norges delegasjon til EU i Brussel.

Han er utdannet samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, står det i departementets pressemelding.