– Morten Andreas Meyer har omfattende erfaring fra lederroller i privat næringsliv, sentrale politiske roller og strategisk kommunikasjonsrådgivning. Hans varierte bakgrunn gjør ham svært godt egnet til å lede Huseierne inn i en ny tid og ytterlige forsterke organisasjonens posisjon, sier Inger Johanne Dehli, leder av ansettelseskomitéen og nestleder i styret i Huseiernes Landsforbund til forbundets egne nettsider.

-Med ansettelsen av Morten Andreas Meyer har Huseierne fått en leder med bred og spennende erfaring. Vi ser frem til å forsterke de allerede gode relasjonene med Huseiernes Landsforbund, nå med Meyer som leder, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Meyer har tidligere vært statsråd i moderniseringsdepartementet og statssekretær i kommunal- og regionaldepartementet. Han kommer til Huseiernes Landsforbund fra rollen som seniorrådgiver og partner i kommunikasjonsbyrået First House.

– Vi er et folk av selveiere. Flere enn 80 prosent av oss eier vår egen bolig. Boligen vår er viktig for å skape trygghet i hverdagen og bidrar til sosial utjevning og integrering. Jeg ser frem til å utvikle Huseierne til en enda sterkere stemme på vegne av boligeierne, sier Morten Andreas Meyer til huseierne.no.

Meyer overtar etter Peter Batta, som har ledet Huseierne siden 1987.

-Det er naturlig å benytte anledningen til å takke Peter Batta for en fremragende innsats både for norske boligeiere, men også for å bidra til å få mange viktige boligdebatter på den politiske dagsorden, avslutter Dreyer.

Meyer trer inn i stillingen 1. juni.