Tid: Onsdag 20. januar 0830 - 0930

Sted: Strømmes her.

Eiendom Norge publiserer hvert halvår Sykepleierindeksen utarbeidet av Eiendomsverdi AS.

Indeksen måler tilgangen til boligmarkedet i ulike deler av landet for vanlige lønnsmotagere.

Året 2020 har det vært store beveglelser i boligmarkedet i kjølvannet av korona og null-rentebeslutningen til Norges Bank.

Eiendom Norge inviterer i samarbeid med Eiendomsverdi til lansering av Sykepleierindeksen H2 2020 med paneldebatt om boligpolitikk.

Program:

Velkommen ved Henning Lauridsen, Eiendom Norge.

Oppdatert sykepleierindeks H2 2020 ved analytiker Anders Lund, Eiendomsverdi AS.
 

Paneldebatt med:

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H)

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Stortingsrepresentant Siri Gåsemyr Staalesen (Ap)

Administrerende direktør Henning Lauridsen

Ordstyrer: Sjef for kommunikasjon og politikk Erik Lundesgaard, Eiendom Norge.

 

Problemstillinger:

Hva har utviklingen i boligmarkedet i 2020 betydd for muligheten til å bli boligeier i Norge?

Hvordan skal vi opprettholde eierlinjen i det norske boligmarkedet?

Hva er regjeringens strategi for boligmarkedet?

Hvilke politiske løsninger må til i perioden 2021 – 2025 for å skape et enda mer velfungerende boligmarked i Norge?


MELD DEG PÅ FACEBOOK-ARRANGEMENTET HER.