- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser at det var svak vekst i utleieboligprisene i Norge samlet i 2021. Mens Oslo fikk en oppgang på 1,2 prosent gjennom året, sank leieprisene i Trondheim med 3 prosent. I Bergen steg leieprisene med 4,3 prosent og i Stavanger og Sandnes fikk de et kraftig byks på hele 11 prosent, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Vi har tidligere friskmeldt bruktboligmarkedet i Stavanger-region. Nå er også utleieboligmarkedet i regionen tilbake etter mange svake år i kjølvannet av oljebremsen.

- Selv om utleieprisene har tatt seg opp, er prisene fortsatt et stykke unna toppen i 2013. Med positiv utviklingen i arbeidsmarkedet og økte investeringer i olje og gass er det grunn til å vente at den positive utviklingen vil fortsette her, sier han.

Forskjeller i pris og utbud

Stavanger og Sandnes hadde også sterkest utvikling i fjerde kvartal 2021 med oppgang på 6,4 prosent. I Oslo steg prisene med 0,1 prosent. I Bergen og Trondheim falt de med 4,4 og 5,9 prosent.

- Utviklingen i utleieprisene er normalt svak i årets siste kvartal, men i fjoråret skilte Stavanger og Sandnes seg kraftig ut. I Bergen og Trondheim har vi historisk sett at utvikling har svingt mye, noe vi tror har sammenheng med at det spesielt mange studenter som leier her, sier Lauridsen.

Ved inngangen til 2022 var det 3112 boliger til leie på FINN.no i de store byene. Av disse er 1743 i Oslo, 563 i Bergen, 425 i Trondheim og 381 i Stavanger/Sandnes.

- I Bergen, Trondheim og Stavanger og Sandnes er utbudet av leieboliger stabilt sammenlignet med de siste årene. I Oslo derimot er vi nå tilbake til nivåer på tilbudssiden før pandemien.

Endringer i tilbud og formuesskatt

I 2020 og inn i første halvår 2021 var det en kraftig vekst i antall boliger til leie i hovedstaden. Det er grunn til å anta at dette skyldtes den svakere befolkningsutviklingen og færre arbeidsinnvandrere på grunn av koronapandemien.

- Mange meglere melder også om at mange har solgt utleieboliger nå følge av høyere formuesbeskatning av sekundærboliger i 2022. Målt mot boligprisene i hovedstaden er den løpende avkastningen på en utleiebolig lav. Med høyere formuesskatt vil eiere av sekundærbolig få et enda dårligere regnestykke, sier Lauridsen.

- Mange er kritiske til sekundærbolig-eiere, men disse er viktige for et velfungerende utleiemarked. Et stort utbud av utleieboliger vil holde leieprisene moderate. Det er også et paradoks at økt beskatning av sekundærboliger ikke rammer store aktører som eier utleieboliger via aksjeselskap, men kun de som eier en eller flere sekundærboliger direkte, avslutter Lauridsen.