- Storbyindeksen viser at leieprisene stiger i et moderat tempo, og denne utviklingen er drevet av en oppgang i leieprisene Oslo. Mens leieprisene i Trondheim og Stavanger/Sandnes har falt svakt er prisene nær uendret i Bergen det siste året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Sterkest leieprisutvikling i fjerde kvartal hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 0,1 prosent. Svakest utvikling hadde Trondheim og Bergen med en nedgang på 4,7 prosent og 3,1 prosent. Leieprisene i Oslo sank med 0,7 prosent i siste kvartal.

Sterkest vekst i leieprisene det siste året har Oslo og Bergen med en oppgang på henholdsvis 3,4 og 0,1 prosent. I Trondheim og Stavanger/Sandnes har prisene falt med 0,8 og 1,1 prosent i 2019.

- I Stavanger falt leieprisene kraftig fra 2014 til 2016 parallelt med oljebremsen. Prisene har hentet seg noe igjen siden bunnen, men det er fortsatt et godt stykke unna toppen tidlig på 2010-tallet.

- Også i Trondheim og Bergen har leieprisene falt siden toppen tidlig på 2010-tallet. De siste årene har utviklingen her vært tilnærmet flat. Det er kun Oslo som har hatt en utvikling i leieprisene på nivå med prisutviklingen i samfunnet, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på FINN.no i de store byene ved utgangen av fjerde kvartal er 3495. Av disse er 1964 i Oslo, 656 i Bergen, 440 i Trondheim og 435 i Stavanger/Sandnes.

- Det er markant økning i antall boliger for leie sammenlignet med utgangen av tredje kvartal. Det følger av at mange starter og avslutter leieforhold med et nytt år, avslutter Lauridsen.

For andre spørsmål:

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.