Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn for et år siden.

– Den moderate prisutviklingen i boligmarkedet fortsetter også i april. Så langt i år har det vært mange boliger til salgs over det meste av landet. Samtidig er også mange boligkjøpere i markedet. Dette skaper et høyt aktivitetsnivå med mange visninger, mange salg og stabil utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Stor aktivitet i boligmarkedet

I april ble det solgt 7.850 boliger i Norge, noe som er 2,8 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2018. Så langt i 2019 er det solgt 6,2 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

I april ble det lagt ut 8.655 boliger til salgs i Norge, noe som er 9,0 prosent færre enn i samme måned i 2018. Så langt i 2019 er det lagt ut for salg 7,5 prosent flere boliger enn i samme periode i 2018.

– Boligmarkedet er i god balanse. Det er blitt solgt mange boliger sist måned selv om at påsken i sin helhet i år falt i april. Vi har et velfungerende marked, noe som understrekes av det høye aktivitetsnivået. Så langt i år er det solgt langt flere boliger enn i rekordåret 2018, sier Dreyer.

– Veksten i antall bruktboliger til salgs er historisk spesielt stor i mai og juni, og vi forventer at det vil komme mange boliger til salgs de neste månedene. Så langt har markedet klart å absorbere det store antallet boliger til salgs uten at boligprisene har svekket seg. Det er nå ekstra spenning knyttet til hvordan markedet vil utvikle seg når tilbudssiden vil stige ytterligere de kommende ukene, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 43 dager å selge en bolig i april 2019, noe som er seks dager mindre enn i april 2018. Raskest salgstid hadde Oslo med 21 dager og tregest salgstid hadde Kristiansand med 80 dager.

– Salgstiden har så langt i 2019 vært høyere enn på mange år, men i april gikk salgstiden en del ned og det tok kortere tid å selge en bolig i april i år sammenliknet med samme periode i fjor. Raskere salgstid i flere av de største byene bekrefter at det er stor aktivitet i markedet over hele landet, sier Dreyer.

Regional prisutvikling

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i april hadde Hamar m/Stange på 1,0 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Bergen med en nedgang på 0,8 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst hadde Asker/Bærum med 4,9 prosent, mens Trondheim hadde den svakeste 12 måneders veksten med en nedgang på 0,6 prosent.

– Det har så langt i år vært svært små forskjeller i boligprisutviklingen rundt om i landet. Selv om det i enkeltområder kan svinge noe fra måned til måned, så viser trenden over hele landet en nullvekst eller moderat vekst. Etter mange år med svingninger i boligprisutviklingen, så er det gledelig at vi nå er inne i en lengre periode med stabil moderat prisutvikling, sier Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podcast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.