Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,1 prosent fra forrige måned. Boligprisene er nå 6,9 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene utviklet seg i september mer moderat enn i august, og vi har en boligprisnedgang over hele landet. Hvis prisene korrigeres for normal sesongvariasjon, er dette å vurdere som en flat prisutvikling. Vi forventer at den moderate utviklingen fortsetter ut året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 9.299 bruktboliger i september, en nedgang på 4,5 prosent sammenlignet med september 2014. Hittil i år er det solgt 70.552 boliger, noe som er 5,7 prosent flere enn i samme periode i 2014.

– Det er fremdeles stor aktivitet i markedet. Det er kun i 2014 vi har registrert flere salg i september måned enn i år. Til tross for dette er det viktig å understreke at det er store regionale forskjeller. Vi observerer fremdeles en vesentlig nedgang i antall salg i Rogaland, sier Dreyer.

Ved utgangen av september var det 14.103 boliger til salgs, noe som er 1,9 prosent flere enn for ett år siden.

Det tok i gjennomsnitt 31 dager å selge en bolig i september, mens det i tilsvarende periode i 2014 tok 36 dager. Lavest salgstid var det i Oslo og Bodø der det i gjennomsnitt tok henholdsvis 17 og 18 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 56 og 45 dager.

– For første gang i 2015 er antall boliger til salgs større enn på samme tid i 2014. Like fullt er behovet for flere boliger spesielt på det sentrale Østlandsområdet fremdeles stort. Av den grunn er det positivt at nybyggingsaktiviteten i Oslo og Akershus er større enn på lang tid. I Stavanger og Sandnes er derimot bildet et annet. Her er det vesentlig flere boliger til salgs enn vi noensinne tidligere har observert. Dette venter vi vil presse boligprisene ytterligere nedover i regionen, sier Dreyer.

Alle områder hadde boligprisnedgang i september. Den svakeste utviklingen hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 2,2 og 2,0 prosent. Sterkest utvikling hadde Asker med en nedgang på 0,4 prosent, tett fulgt av Sarpsborg og Lillehammer med en nedgang på 0,5 prosent.

Stavanger og Sandnes er fortsatt de eneste områdene med prisnedgang de siste 12 måneder, henholdsvis på 2,8 og 1,6 prosent. Oslo og Tromsø har den sterkeste veksten på henholdsvis 11,1 og 8,8 prosent.

Leieprisutvikling i andre og tredje kvartal i 2015

Leieprisene steg fra første kvartal til andre kvartal 2015. Fra andre til tredje kvartal utviklet leieprisene seg noe ulikt i storbyene. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies ut for 11.485 kroner i Oslo, 10.090 kroner i Bergen og 9.640 kroner i Trondheim.

– Mens leieprisene sank fra andre til tredje kvartal i Bergen og Trondheim, steg de i Oslo. Denne utviklingen bekrefter også tilbakemeldingene de siste månedene fra våre medlemmer om at det fortsatt er press i utleiemarkedet i Oslo, sier Dreyer.

Leieprisindeksen baserer seg på utropsprisen på finn.no, og reflekterer ikke oppnådd leiepris hos utleier.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Leif J. Laugen, styreleder, mobil 992 40 690

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.