De dyreste fritidsboligene omsettes i nabokommunene Grimstad og Lillesand. Her var gjennomsnittsprisen i 2011 henholdsvis 6,1 og 5,7 MNOK. Disse kommunene topper også prisstatistikken så langt i år. Det viser den årlige analysen av markedet for fritidsboliger ved sjøen som Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) og FINN har fått utarbeidet av TNS Gallup.

Fra 2010 til 2011 økte gjennomsnittsprisen med 9 prosent til 2.373.000 kroner. Hittil i år er gjennomsnittlig oppnådd pris for fritidsboliger ved sjøen 2.439.000 kroner. Dette innebærer en marginal gjennomsnittlig prisvekst på 3 prosent fra 2011.

– Det er kjøpers marked for fritidsboliger ved sjøen. Gjennomsnittsprisen så langt i år ligger 6 prosent lavere enn for tilsvarende periode i 2011. Erfaringsmessig går prisene på fritidsboliger ved sjøen noe ned i andre halvår fordi de største og dyreste hyttene ofte selges første halvår. Hvis denne trenden fortsetter, kan dette føre til en negativ prisvekst for fritidsboliger ved sjøen når vi oppsummerer årets omsetninger, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Det er likevel variasjoner i prisutviklingen for de typiske og mest populære hytteområdene i Sør-Norge. Mens flere kommuner i eksempelvis Østfold og Agder-fylkene har en relativ god prisutvikling, går prisene noe ned for noen kommuner i Vestfold. Samtidig viser analysen at nærhet til sjøen fortsatt har størst betydning for prisutviklingen i dette markedet, sier Laugen.

Omsetningen av fritidsboliger ved sjøen var i 2011 litt høyere enn året før. I 2011 ble det solgt 1284 enheter via megler/advokat, en økning på 2 prosent fra 2010. Hittil i år er det solgt 451 sjøhytter, det er også en oppgang på 5 prosent siden samme periode i fjor (431).

– I år er det solgt flere fritidsboliger i mars og april, men færre i mai, sammenliknet med fjoråret. Det flotte vårværet i mars kan være en årsak til at flere fritidsboliger ble lagt ut for salg tidligere enn normalt i år, sier Laugen.

– Besøkstallene fra FINN viser generelt en stor interesse for det norske sjøhyttemarkedet. I årets fem første måneder har vi i gjennomsnitt hatt om lag 153.000 unike brukere per uke på «Fritidsbolig til salgs». For fritidsboliger med nærhet til sjøen er det Hvaler og Kragerø som peker seg ut som landets mest populære kommuner, basert på våre besøkstall, sier salgsdirektør i FINN eiendom, Johan Fredrik Høvås.

– I samme periode er det også annonsert 1014 fritidsboliger til salgs på FINN. Dette er en økning på 2 prosent fra tilsvarende periode i fjor, sier Høvås.

2011: Flest hytter solgt i Larvik, dyrest i Grimstad
Det er Vestfold, Østfold og Agder-fylkene som fortsatt dominerer både omsetnings- og pristoppen. I 2011 ble det solgt 53 fritidsboliger i Larvik, det høyeste antallet i en enkeltkommune. Dernest følger Østfold kommunene Fredrikstad og Hvaler med henholdsvis 50 og 46 solgte fritidsboliger. Så langt i år er det solgt flest fritidsboliger ved sjøen i Fredrikstad (23).

De dyreste fritidsboligene ble solgt i Grimstad. Her var gjennomsnittlig pris for fritidsbolig ved sjøen på 6.138.000 kroner. Nabokommunen Lillesand fulgte tett på med en snittpris på 5.671.000 kroner.

Agder-fylkene har også generelt det høyeste prisnivået i dette markedet. Syv av de ti kommunene som lå på pristoppen i 2011, var Agder-kommuner.

Landets dyreste fritidsbolig ble i fjor solgt på Østerøya utenfor Sandefjord for 26,6 MNOK. Så langt i år er dyreste fritidsbolig solgt på Ågerøya utenfor Lillesand for 22,0 MNOK.

For å motta hele rapporten, ta kontakt med Hanne K. Railo (se nedenfor)

For kommentarer og informasjon:
Leif J. Laugen, nestleder Eff, mob. 992 40 690, e-post: Leif.Laugen@krogsveen.no
Hanne K. Railo, daglig leder Eff, mob. 901 04 163, e-post: hanne.k.railo@eff.no
Johan Fredrik Høvås, salgsdirektør, FINN Eiendom, mob 901 44 270, e-post: jfh@finn.no

Lokale kontaktpersoner:

ABCenter Eiendom AS
Aust og Vest Agder, Eivind Vindenes Berentsen, mobil: 404 08 005

Aktiv Eiendomsmegling
Oslo og Akershus, Eirik Lande, mobil: 900 82 047
Aust og Vest Agder, Alex Modahl, mobil: 924 59 000
Hordaland, Chris A. Skorjanc, mobil: 930 02 320

Attentus Drøbak – Norderhaug & Mordt AS
Akershus, Bent A. Norderhaug, mobil: 915 14 822

DNB Eiendom
Østfold, Geir Winther, mobil: 991 16 393,
Vestfold og Telemark, Tom Didrik Eriksen, mobil: 958 29 589 og Marius Lindhjem, mobil: 915 49 529
Buskerud, Marius Tveit, (Berger, Sætre, Hurum), mobil: 905 00 778
Aust og Vest-Agder: Jøran Flakk, mobil: 415 10 212
Rogaland, Lisbeth Aarthun, mobil: 473 01 844
Hordaland, Dag Jonny Johansen, mobil: 970 51 555

EiendomsMegler 1
Østfold & Akershus, Anne Kristine Finstad (Son/Vestby og Follo/Drøbak og Østfold), mobil: 976 05 883 og Erik Nickelsen (Akershus Syd), mobil: 913 47 123
Oslo & Akershus, Odd Nymark, mobil: 416 37 892
Buskerud & Vestfold, Einar Tangen (Sandefjord), mobil: 901 72 801 og Nina Widerøe, mobil: 916 16 035
Vest-Agder, Roger Abusland, (Kristiansand), mobil: 977 49 466
Rogaland, Rune Bertelsen (Stavanger), mobil 928 06 290 og Leiv Helge Kaldheim (Haugesund), mobil: 900 59 089
Hordaland Thomas Wingaard, mobil. 970 09 902

Eiendomsmegler Vest AS
Rogaland, Rudolf Ottesen, mobil: 907 80 311
Hordaland, Magne Storheim, mobil: 952 65 904

Krogsveen
Østfold, Runar Haugland, mobil: 952 56 130
Akershus, Christian Blix Henriksen (Follo/Nesodden), mobil: 908 60 651
Vestfold, Jørgen E. Pettersson, mobil: 918 35 000
Buskerud, Arild Knudsen (Drammen), mobil: 907 45 597
Telemark, Henrik Tangen, mobil: 915 68 789
Rogaland, Kurt Frafjord, mobil: 928 06 865
Hordaland, Fredrik Søreide, mobil: 901 16 431

Privatmegleren
Oslo, Marius Berger, mobil: 41301283

Smart Eiendomsmegling AS
Aust og Vest Agder og Rogaland, Jakob Sanne, mobil: 907 51 057

Stavlund as
Østfold, Gunnar O. Isakstuen Stavlund, mobil: 913 53 125

Terra Eiendomsmegling
Østfold, Kristin Sundling, mobil: 959 20 952
Vestfold, Kaia H. Eriksen, mobil: 909 82 998
Telemark, Ronny Jørstad, mobil: 413 20 888
Aust-Agder, Tor Martin Hauge, mobil: 913 49 029
Hele landet, Finn Magnus Hansen, mobil: 915 64 654