– Etter mange måneder med vekst i boligprisene, fikk vi en nedgang i mai måned. Det er forventet at vi får en mer moderat prisutvikling på denne tiden av året, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 8.791 bruktboliger i mai, en nedgang på 4,8 prosent sammenlignet med mai 2014. Hittil i 2015 er det solgt 38.833 boliger, som er 9,0 prosent flere enn i 2014.

– Det at prisene flater ut har ikke dempet etterspørselen i markedet. Til tross for færre salgsdager i mai i år, har det blitt solgt mange boliger i de fleste regioner. Det er kun Stavanger-regionen som opplever et større fall i antall salg, med en nedgang på nesten 30 prosent sammenlignet med mai i fjor, sier Dreyer.

Ved utgangen av mai var det 14.448 boliger til salgs på Finn.no, noe som er 6,3 prosent lavere enn i 2014. Nivået ligger likevel over antall boliger til salgs i tilsvarende måned i årene 2011-2013.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i Norge i mai, i tilsvarende periode i 2014 tok det 36 dager. Raskest gikk det i Bergen der det i gjennomsnitt tok 12 dager å selge en bolig. I Finnmark tok det i gjennomsnitt 92 dager.

– Som forventet har tilbudssiden med boliger for salg økt gradvis gjennom måneden. Det er likevel stor etterspørsel etter boliger, spesielt etter sentrumsnære små leiligheter i hovedstaden. Det er en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i de aller fleste regionene, sier Dreyer.

De fleste områdene hadde prisnedgang i mai måned. Den svakeste utviklingen hadde igjen Stavanger og Sandnes med nedgang på henholdsvis 1,2 og 1,1 prosent. I Oslo var det derimot vekst på 0,2 prosent. Bydelene i sentrum i Oslo øst skiller seg ut med vekst på rundt 0,5 prosent, noe som viser at det fremdeles er stor etterspørsel etter sentrumsleiligheter.

Alle regioner har fremdeles en positiv 12 måneders vekst, der Tromsø og Oslo har den sterkeste veksten på henholdsvis 12,7 og 11,1 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 1,0 og 0,6 prosent.

– De regionale forskjellene viser at man skal være varsom med å beskrive det norske boligmarkedet som ett marked. Samtidig som det er behov for mange flere boliger for salg i Oslo, så presses prisene nedover i Rogaland blant annet fordi det er mange boliger som ligger ute i markedet usolgt, sier Dreyer.