Boligprisene i Bergen gikk ned med 0,1 prosent i mai måned.  Boligprisene i Bergen har hatt en sterkere vekst en landet under ett, som har hatt et prisfall på 0,3 prosent sist måned.

Bergen har en 12 måneders vekst på 9,5 prosent. Det er sterkere enn landet for øvrig som har en 12 måneders vekst på 7,5 prosent.

Det ble solgt 677 boliger i Bergen i april, noe som er 1,6 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2014. Det er som forventet siden det er færre salgsdager i mai i år.

Gjennomsnittlig salgstid i Bergen i april var 12 dager. Det er vesentlig raskere enn resten av landet, som har 29 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Bergen koster nå kroner 2.858.012,-.