Boligprisene er nå 7,9 prosent høyere enn for ett år siden.

– Trenden med mer moderat boligprisvekst ble forsterket i mars måned, der prisene utviklet seg nærmest flatt korrigert for sesongvariasjoner. Den samme trenden forventer vi i tiden fremover når antall boliger for salg antas å øke. Trendskiftet i boligprisutviklingen vises også gjennom at 12 måneders veksten faller, noe vi forventer vil fortsette utover i 2015, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 8 658 boliger i mars, en økning på 18,7 prosent sammenlignet med mars 2014. Hittil i 2015 er det solgt 21 809 boliger, 13,2 prosent flere enn i 2014.

Ved utgangen av mars var det 10 229 boliger til salgs på Finn.no, mot 12 928 i samme periode i fjor. Det er en nedgang på 20,9 prosent. En viktig årsak til nedgangen er at måletidspunktet denne gang var i påsken. Antall boliger til salgs antas å øke som normalt i løpet av april og inn i mai.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i Norge i mars, i tilsvarende periode i 2014 tok det 40 dager.

– Det har aldri tidligere blitt solgt så mange boliger i en mars måned, og med solid margin registrerer vi en rekordomsetning av bruktboliger så langt i 2015. Etterspørselen etter bolig, spesielt i storbyene, er svært stor, mens markedene i de fleste andre regionene i landet er mer balansert, sier Dreyer.

Alle regioner har en positiv 12 måneders vekst, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med en vekst på 15,0 prosent siste 12 måneder. Av andre byer er det Oslo og Bergen som har den sterkeste 12 måneders veksten med henholdsvis 11,1 og 10,1 prosent. Svakest 12 måneders vekst blant byene finner vi i Sandnes og Stavanger med henholdsvis 1,2 og 1,5 prosent.

Leieprisindeks – Første kvartal 2015

Leieprisene har fra fjerde kvartal 2014 til første kvartal 2015 utviklet seg helt flatt. En gjennomsnittlig 2 roms leilighet leies ut for kroner 11.345,- i Oslo, kroner 9.933,- i Bergen og kroner 9.373,- i Trondheim.

– Leieprisene har i første kvartal flatet ut, etter å ha hatt et fall i leieprisene i andre halvår. Dette bekrefter også tilbakemeldingene fra markedet de siste månedene om at det er mindre press i leiemarkedet, sier Dreyer

Ytterligere informasjon: Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer Administrerende direktør Mobil 907 24 999

Leif J. Laugen Styreleder Mobil 992 40 690 For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.