Korrigert for sesongvariasjoner var prisene uforandret. Boligprisene er nå 2,3 prosent høyere enn i august 2013.

– Boligprisutviklingen i august viste som forventet moderat vekst. Etter en solid prisstigning hittil i år, er det naturlig at vi får en utflating i prisutviklingen utover høsten. Vi forventer likevel ikke en utvikling i markedet som høsten 2013, da markedet utviklet seg ekstraordinært svakt. Boligmarkedet oppleves i dag som vesentlig mer stabilt og velfungerende, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 8.076 boliger i august 2014, noe som er 3,2 prosent flere sammenlignet med august 2013. Så langt i 2014 er det solgt 57.097 boliger i Norge, noe som er 2,1 prosent flere enn på samme tid i 2013.

Ved utgangen av august var det 14.572 boliger til salgs på Finn.no mot 15.314 boliger i august 2013. Det er en nedgang på 4,8 prosent.

– Selv om det har vært et høyt antall boliger for salg, er det blitt solgt mange boliger i løpet av måneden. Vi registrerer høy aktivitet over hele landet, og tallene vitner om et boligmarked i god balanse, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 41 dager å selge en bolig i august, en oppgang på 10 dager sammenlignet med august 2013. I august 2013 tok det i snitt 31 dager å selge en bolig.

– Det går i de fleste regionene relativt raskt å selge boligen sin, og vi venter at gjennomsnittstiden vil synke i månedene som kommer, da det normalt er høy aktivitet i boligmarkedet de neste månedene, sier Dreyer.

Det har vært boligprisvekst i alle de store byene i august, og Tromsø skiller seg fortsatt ut med sterkest vekst på 2,5 prosent i august. Stavanger har svakest vekst av de store byene med en oppgang på 1,1 prosent.

– Boligprisutviklingen i august bekrefter de regionale utviklingstrekkene vi har sett over lengre tid, hvor Tromsø skiller seg kraftig ut. Markedet i Kristiansand viser tegn til bedring, mens markedet i Stavanger fortsatt er avdempet.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer          Leif J. Laugen
Administrerende direktør                  Styreleder
Mobil 907 24 999                                Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter, besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.