Eiendom Norge og Huseiernes Landsforbund inviterte til boligdebatt under Arendalsuka 15. august 2017.

Tema var: Tilhører drømmen om en egen bolig fortiden?

– En forskjellsgenerator

– Det er flere unge som eier egen bolig i dag enn i 2004, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under boligdebatten på Arendalsuka i regi av Eiendom Norge og Huseiernes Landsforbund.

– I antall ungdommer stemmer det, men vi ser at inngangsbilletten inn på markedet har blitt så dyr at det er i ferd med å bli en forskjellgenerator i samfunnet vårt, kontrer stortingsrepresentant og nestleder av finanskomiteen Marianne Marthinsen (AP).

I panelet satt  også partisekretær Kari Elisabeth Kaski (SV) og  stortingsrepresentant Ola Elvestuen (V).

Må finne de rette tiltakene

Arendalsuka

Jan Tore Sanner (H), Marianne Marthinsen (Ap) og Kari Elisabeth Kaski( Sv) under boligdebatt. Foto: Erik Lundesgaard. 

 

– Vi må bygge mer, og det må bygges raskere, slik at det blir billigere, sier Sanner som benytter anledningen til å trekke frem den store differansen mellom befolkningsvekst og bygging da de rødgrønne satt med makten.

– Da dere tok over i 2013, stod dere på Løvebakken og proklamerte for de unge at dere skulle redusere egenkapitalkravet. Nå har dere økt det, svarer Marthinsen, som presiserer at dette er et tiltak hun er enig i at var nødvendig.

– Nå som vi har gjort et slikt tiltak er vi nødt til å ta grep for å hjelpe de unge inn på boligmarkedet, legger Marthinsen til.

– Vingeklippet

– Vingeklippingen av husbanken som de borgerlige har gjort har vært helt feil. Husbanken er nødt til å få tilbake rollen sin som mer enn bare en bank som hjelper dem som har store langvarige sosiale problemer.

– Vi har økt husbankens boligsosiale rolle. Vi har økt antall utleieboliger, vi jobber nå med flere leie til eie-prosjekter, vi har rettet opp feilene i bo-støtten som de rødgrønne sørget for ble svekket hvert eneste år, kontrer Sanner, og sier at Arbeiderpartiet ikke har noen alternativer i boligpolitikken.

– Vi ønsker at husbanken skal få tilbake sin rolle som hjelper for helt vanlige førstegangskjøpere. Hjelpe dem med egenkapital som de betaler tilbake når de selger boligen, presiserer Marthinsen.

Ungdomsdebatt

Ungdomsdebatt: Krisitan Tonning Riise (uh), Håkon Knudsen (auf), Grunde Almeland (uv) og Freddy Øvstegård (su)

– Må være obs på skift i markedet

Før stortingspolitikerne satte igang diskuterte ungdomspartiene om de deler frykten om at den norske boligdrømmen er over.

Her kom også husbanken og eiendomsskatten i fokus. Freddy Øvstegård fra Sosialistisk Ungdom reagerte også på vingeklippingen av Husbanken, og trakk frem dem som en potensiell bærebjelke i fremtiden for å sikre at de unge også i fremtiden skal kunne komme inn på boligmarkedet.

Kristian Tonning Riise fra Unge Høyre mente, som boligministeren fra samme parti, at det må bygges mer og smartere, slik at det blir gunstigere å komme inn på boligmarkedet.

Avslutningsvis konkluderte Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge, med at det er mye spennende planer og ideer fra politikerne. – Det er uansett viktig, at man alltid justerer seg opp mot markedet og er obs på konjunkturene, sier Dreyer.

CMD

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer sammen med administrerende direktør i Huseiernes Landsforbund, Morten Meyer. Foto: Erik Lundesgaard