Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 1,4 prosent fra forrige måned.

Boligprisene er nå 12,0 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisutviklingen i oktober er historisk sterk. Prisoppgangen i Oslo på 1,8 prosent er rekordhøy for måneden å være, for normalt synker boligprisene i oktober. Vi observerer at den sterke utviklingen i Oslo ikke bare smitter over på Østlandet for øvrig, men også Midt-Norge og Nord-Norge har en sterk utvikling i boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

Det ble solgt 7.734 bruktboliger i oktober. Det er en nedgang på 4,3 prosent sammenlignet med oktober 2015. Hittil i år er det solgt 76.092 boliger, noe som er 3,4 prosent færre enn i samme periode i 2015.

– Det har vært lavere aktivitet i oktober enn normalt, og vi må tilbake til 2010 for å finne en oktober-måned med færre salg enn i år. Noe av årsaken er trolig at tilbudssiden har vært lavere enn vanlig gjennom måneden i store deler av landet, sier Dreyer.

Ved utgangen av måneden var det 12.130 boliger til salgs, noe som er 14,9 prosent færre enn for ett år siden.

– Det er fremdeles for få boliger til salgs for å møte den kraftige etterspørsel vi ser i store deler av landet. De lave rentene bidrar til sterk etterspørselsvekst, i tillegg ser vi at mange nå kjøper bolig med en forventning om at boligprisene vil fortsette å stige. Det må derfor understrekes at det er risiko knyttet til kjøp av bolig, og det spesielt etter en så sterk prisoppgang som vi har hatt i Oslo det siste året, sier Dreyer.

– Med den historisk høye igangsettingen av nye boliger så langt i år, regner vi med at det vil bli flere boliger tilgjengelig i markedet i 2017 og 2018 når disse prosjektene nærmer seg ferdigstillelse, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 34 dager å selge en bolig i oktober. Det er tilsvarende salgstid som i samme periode i 2015. Lavest salgstid var det i Oslo og Drammen der det i gjennomsnitt tok 13 dager å selge en bolig. Av de større byene, tok det lengst tid i Stavanger og Kristiansand med henholdsvis 79 og 66 dager.

Den sterkeste prisutviklingen av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 1,8 og 1,2 prosent. Svakest prisutvikling hadde Haugesund og Sandnes med en nedgang på 0,7 prosent.

Den sterkeste 12 måneders veksten av byene hadde Oslo og Drammen med en oppgang henholdsvis på 21,7 og 15,8 prosent. Svakest 12 måneders vekst hadde Stavanger og Sandnes med en nedgang på henholdsvis 3,9 og 2,7 prosent.

– Forskjellene i det norske boligmarkedet forsterket seg ytterligere i oktober. I nesten hele Østlandsområdet er 12 måneders veksten nå tosifret, og vi ser at denne trenden også fester seg i større deler av landet. Det er kun på Sørlandet og deler av Vestlandet at vi nå ser en moderat prisutvikling, sier Dreyer.

– Det kan ikke gjentas ofte nok at boligpriser er politikk. Det er positivt at igangsetting av nye boliger er rekordhøy så langt i 2016, men tilbudssiden har til tross for dette betydelig utfordringer, spesielt på Østlandet. Det er helt avgjørende at kommunene tar inn over seg at de som planmyndighet er en markedsregulator. Kommunene må derfor sørge for at det er tilstrekkelig med regulerte tomter og boliger i reserve for å kunne møte boligbehovet dynamisk, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Terje Halvorsen, styreleder, mobil 928 89 360

For praktiske spørsmål:

Erik Lundesgaard, kommunikasjonssjef, mobil 95 88 19 87

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.