På morgenkvisten tirsdag 12. juni arrangerte Eiendom Norge og Tankesmien Agenda frokostmøte om boligpolitikk. Tema var: Boliggjeld til besvær?

Møtet bestod av en innledning og to paneldebatter.

Forsker ved OsloMet, Jardar Sørvoll, innledet om den norske boligmodellen

Så var det boligprisdebatt. Panelet bestod av sjefsøkonom i Swebank, Øystein Børsum, sjefsøkonom i DnB Markets, Kjersti Haugland, og Eiendom Norge-direktør, Christian V. Dreyer.

Ingen boligboble

Prisene har i 2018 steget igjen etter fallet i 2017. Er prisene for høye?

Børsum svarte resolutt at prisen på en bolig er det den blir solgt for.

– Vi nyter godt av den lave renten i Norge og at vi ser ut til å ha råd til å betale boliglån uten å måtte endre livsstilen sin noe nevneverdig. Derfor, med dagens rente, ser det ikke ut til at prisene er for høye fordi husholdningene klarer å betjene gjelden. Når renten heves kan dette forandre seg, presiserte Dreyer.

Haugland beroliget også salen da «boble-spørsmålet» kom opp. Vi er nok ikke i en boligboble, men det er et begrep som er vanskelig å definere. Det ble så trukket historiske paralleller til «den norske finanskrisen» på 80-tallet. Kan det skje igjen?

Nei, den gang var det en kombinasjon av høy arbeidsledighet og ujusterbar høy rente. Et slikt scenario er det høyst utenkelig at vi ser idag, svarte Børsum.

Alle tre virket enige i at det hadde vært sunt å få prisene ned litt ned. Børsum og Dreyer la stor vekt på hver enkelt kommunes ansvar.

– Kommunene må frigjøre tomteareal og ikke stille for strenge krav til utbyggerne. Slik får vi økt tilbudssiden i markedet, noe vi hadde tjent på, sa Børsum.

Haugland kontret med skrekk-eksemplene i Irland og Spania under finanskrisen. For mye tilbud er ikke utelukkende positivt.

Politisk debattPolitisk debatt: F.v: Mari Holm Lønseth(H), Åsunn Lyngedal (AP), Kari Elisabeth Kaski (SV) og Hannah Gitmark. Foto: Ragnhild Kvamsås

Husbankens rolle

Del to av frokostmøte var politisk debatt.

Panelet bestod av boligpolitisk talsperson Mari Holm Lønseth (H), Åsunn Lyngedal (AP) og Kari Elisabeth Kaski (SV). Begge de to sistnevnte sitter i Finanskomiteen på Stortinget.

Boliglånsforskriften er ventet øyeblikk, og sjansen er stor for at det blir få endringer i dagens forskrift. Det var også tema under den politiske debatten.

– Vi er for forskriften, men det at 2018-oppgangen ser ut til å spise opp nedgangen fra 2017, viser at vi kanskje bør gjøre enda mer, åpnet Lyngedal.

– Vi har fortsatt ikke klart å tilrettelegge nok for de unge i boligmarkedet. Det er mange som ikke får økonomisk støtte av foreldrene sine, og disse sliter naturlig nok med å ha nok egenkapital til tross for å kunne betale ned på et boliglån, sa Kaski.

– Denne regjeringen har sørget for at vi har bygget flere boliger, og gjort det enklere for utbyggerne. Jeg tror det heller er den retningen vi bør fortsette å gå enn å låne egenkapital til førstegangskjøpere via Husbanken, svarte Lønseth på Lyngedals sitt forslag om å øke Husbankens midler til 25 milliarder,-.

Kaski trakk også frem Eiendom Norge sitt forslag om reform i boligbeskatningen.

– Vi er nok ikke enige i alt, men det er et bra utgangspunkt og bra at man kommer med nye ideer rundt boligbeskatning.

Lønseth avsluttet deretter debatten med å konstatere at bolig er noe du bor i. Ikke et skatteobjekt.

Se flere bilder fra arrangementet her.