I dag nedsatte regjeringen det varslede utvalget som skal evaluere lov om eiendomsmegling og foreslå en fremtidsrettet regulering.

Professor Espen Rasmus Moen i samfunnsøkonomi fra Handelshøyskolen BI skal lede utvalgsarbeidet.

Utvalget er bredt sammensatt av eksperter, bransjen, teknologimiljø, forbrukere og tilsyn.

– Det er svært positivt at regjeringen nå setter ned dette utvalget som har vært varslet i lang tid. Utvalgets mandat er godt formulert og fremtidsrettet, og fagpersonene i utvalget er svært kompetente og bredt sammensatt, sier Hanne Nordskog-Inger.

– Jeg ser frem å sette i gang med arbeidet. Dette er det viktigste lovarbeidet for eiendomsmeglingsbransjen, boligmarkedet og forbrukerne på lang tid, sier hun.

Viktig også for økonomien

Enkel og trygg omsetning av eiendom har stor betydning for finansielle beslutninger i både husholdninger og næringsvirksomhet.

– Derfor er dette viktig også for økonomien som helhet, sier finansminister Siv Jensen (Frp) i en pressemelding fra Finansdepartementet.

Hun sier videre at:

– Det er behov for å gå gjennom meglerrollen og hvordan myndighetene påvirker omsetningen gjennom regulering av eiendomsmegling og eventuelt andre formidlingskanaler.

Følger opp lovnader og vedtak

Utvalget er en oppfølging av blant annet lovnader i den gjeldende regjeringsplattformen fra januar 2019 fra Høyre, Frp, Krf og Venstre om å gjennomgå lovverket.

Dessuten svarer utvalget på flere anmodningvedtak i Stortinget de siste årene om behovet for en enda tryggere bolighandel.

Endringer siden 2008-loven

Dagens lov om eiendomsmegling har nå virket i nesten ett ti år uten større endringer, selv om boligmarkedet og eiendomsmeglingsbransjen har gjennomgått store teknologiske og strukturelle endringer.

Eiendom Norge har vært en pådriver for forenklinger og forbedringer av lovverket og vi sendte i 2015 28 forslag til lovendringer til Finansdepartementet. Fem av disse forslagene ble vedtatt før jul 2017.

Les om våre forslag her.

«Utvalget står fritt til å foreslå endringer i eiendomsmeglingsloven, eller å foreslå en ny lov som kan erstatte denne. Det er også mulig for utvalget å anbefale å oppheve regler om eiendomsmegling i lov eller forskrift», heter det i mandatet.

Les mandatet her.

Utvalget er bedt om å levere sin utredning i juli 2020.

Utvalgets sammensetning: 

Leder:

–   Professor Espen Rasmus Moen, Oslo

Øvrige medlemmer:

–   Advokat Terje Bergem, Trondheim

–   Professor Hans Henrik Edlund, Aarhus

–   Professor Hilde Hauge, Bergen

–   Fagdirektør bolig Olav Kasland, Bø i Telemark

–   Fagsjef Hanne Nordskog-Inger, Holmestrand

–   Sjef for dataanalyse og kunstig intelligens Julija Pauriene, Oslo

–   Forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Henrik Pihl, Gjerdrum

–   Forsker II André Kallåk Anundsen, Porsgrunn

–   Avdelingsdirektør Tonje Hovde Skjelbostad, Oslo

–   Seksjonssjef Anne-Kari Tuv, Bærum