Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2022 i syv regionrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Lindesnes sterkest i 2022

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Arendal og Grimstad og Lillesand med en nedgang på 1,6 prosent og Eidsvoll i Viken med en nedgang på 1,7 prosent. Stavanger Vest (-2,1 prosent), Haugesund og Karmøy (-2,1 prosent) og Kristiansund (-2,2 prosent) er andre områder som hadde sterk utvikling sammenliknet med landet for øvrig.

Svakest utvikling hadde Ringerike med en nedgang på 6,5 prosent. Hamar og Kongsvinger hadde en nedgang på henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent.

- Sterkest utvikling i 2022 hadde Lindesnes med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Arendal med 10,0 prosent og Kinn i Vestland med 8,0 prosent, sier Lauridsen.

De ti områdene med sterkest utvikling i 2022 var:

 1. Lindesnes +10,5 prosent
 2. Arendal +10,0 prosent
 3. Kinn +8,0 prosent
 4. Grimstad og Lillesand +7,9 prosent
 5. Sandnes +7,1 prosent
 6. Orkland og Melhus +6,5 prosent
 7. Hammerfest +6,4 prosent
 8. Eidsvoll +6,0 prosent
 9. Stavanger Vest +5,9 prosent
 10. Kristiansand +5,7 prosent

- Svakest utvikling det siste året hadde Gjøvik med en nedgang på 2,5 prosent. Deretter fulgte Hamar med -2,1 prosent og Ringsaker med -1,1 prosent, sier Lauridsen.

De områdene med svakest utvikling i 2022 var:

 1. Gjøvik -2,5 prosent
 2. Hamar -2,1 prosent
 3. Ringsaker -1,1 prosent
 4. Kongsberg -0,5 prosent
 5. Ringerike -0,2 prosent
 6. Indre Østfold -0,1 prosent
 7. Bergen Sentrum -0,1 prosent
 8. Nesodden +0,1 prosent
 9. Kongsvinger +0,1 prosent
 10. Holmestrand +0,2 prosent

Regionale forskjeller

- Boligprisene synker normalt i fjerde kvartal og det var tilfelle også i år i samtlige områder i Norge, sier Lauridsen.

- Gjennom fjoråret så vi at sørvest-landet skilte seg ut fra resten av med sterk vekst. Av de store byene har Kristiansand og Stavanger hatt en sterk utvikling i boligmarkedet i 2022, sier Lauridsen.

- Dette illustreres med at de fem områdene med sterkest vekst i fjor ligger på Vest- og Sørlandet. Høyere priser og høyere renter har ført til svakere utvikling i resten av landet, spesielt på østlandet, avslutter Lauridsen.