Eiendom Norge har nylig fått informasjon av Skatteetaten om at eiendomsmeglingsforetak i løpet av året vil kunne få direkte tilgang til ligningsverdi via Altinn uten co-signering av oppdragsgiver.

Dette vil bety at eiendomsmegleren vil kunne logge seg inn i Altinn med egen ID og få tilgang til likningsverdi til boligen som skal selges.

Eiendomsmeglere er lovpålagt å hente inn en rekke opplysninger ved eiendommene som selges, deriblant ligningsverdi. Men i mange tilfeller har de ikke vært praktisk mulig å innhente likningsverdi før eiendommen legges ut for salgs.

– I dag må eiendomsmegler sende forespørsel til Skatteetatene som i aktive perioder kan bruke opp mot 4 uker på å besvare henvendelsen. Dette medfører at mange salgsoppgaver ikke inneholder ligningsverdien, men kun informasjon om at den er rekvirert. Dette er en uholdbar situasjon, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

– Det nåværende systemet for innhenting av likningsverdi er en tidstyv for eiendomsmeglingsbransjen. Derfor er vi svært positive til at Altinn nå vil gjøre likningsverdien tilgjenglig digitalt for bransjen. Dette vil spare forbrukerne, eiendomsmeglerne og samfunnet for mye tid og penger, samt sørge for at salgsoppgavene innholder korrekte opplysninger, sier Nordskog-Inger.