Det å få tidsnok tilgang til ligningsverdier på boligene som er for salg har vært nærmest umulig. Derfor har de fleste boligene blitt solgt med informasjon om at ligningsverdi er rekvirert, men ikke mottatt fra Skatteetaten.

Eiendom Norge tok problemstillingen sist opp politisk med statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet høsten 2013. Departementet lovet da å ta dette med seg i det videre arbeidet.

– Jeg har i flere år hatt en dialog med skattemyndighetene med det som mål om å få på plass enkle digitale løsninger, det er utrolig gledelig å lykkes, fortsetter Nordskog-Inger.

Skatteetaten har nå lagt til rette for en løsning der meglerbransjen får den nødvendige tilgangen gjennom Altinn. Mer informasjon kan leses om på Skatteetatens sider. Som følge av ny løsning vil eksisterende løsning for bestilling av bekreftelse på epost med påfølgende leveranse av bekreftelsen på papir stenges medio desember.