- Utleieprisene fortsatte å stige i tredje kvartal med fornyet styrke, og årsveksten i leieprisene spretter opp til 9,8 prosent, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Selv om leieprisutviklingen historisk pleier å være noe svakere i fjerde kvartal venter vi vekst fremover. Dette, fordi etterspørselen etter leiebolig er stor, samt at utleietilbudet er blitt betydelig redusert de siste årene på grunn av økt formueskatt og høyere renter, sier han.

Sterkest utvikling i tredje kvartal hadde Oslo med en oppgang 2,9 prosent. 
I Trondheim steg leieprisene med 2,8 prosent og Bergen med 1 prosent. I Stavanger og Sandnes sank de med 3,5 prosent i tredje kvartal etter en kraftig oppgang på 11,2 prosent i andre kvartal.

- Siden utgangen av pandemien og andre kvartal 2022 har vi hatt en sterk vekst i leieprisene i Norge. For øyeblikket er årsveksten på nesten 10 prosent. Vi har aldri sett en slik oppgang i leieprisene før, sier Lauridsen.

Mindre utbud av leieboliger
Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av tredje kvartal 2023 er 3015. 

Av disse er 1608 i Oslo, 553 i Bergen, 532 i Trondheim og 322 i Stavanger/Sandnes.

- Antall boliger til leie ved utgangen av kvartalet øker litt sammenlignet med samme kvartal tidligere år.

- Sammenlignet med før pandemien er utleietilbudet i de store byene redusert, og det spesielt i Oslo og Stavanger og Sandnes. Flere melder om at dette skyldes at mange solgte utleieboliger under pandemien på grunn av et svakt leiemarked. Støre-regjeringens kraftige økning i formueskatten for sekundærbolig og Norges Banks tre-dobling av styringsrenten har også bidratt til å svekke tilbudet av utleieboliger, sier han.

Formueskatt rammer de fattigste hardest
Fredag leverte regjeringen Stortinget sitt forslag til statsbudsjett for 2024. Regimet for formueskatt for sekundærboliger foreslår holdt undret etter at dette ble satt opp i 2023. 

- Formueskatten rammer de fattigste hardest gjennom å øke leieprisene. Økningen i formuesskatt har bidratt til å redusere tilbudet av utleieboliger i Norge. Skatt er også en kostnad som utleier om man kan skyver over på leietakere. Dette er lettere når utbudet av leieboliger er redusert, sier Lauridsen.

- Høyere rente er også noe som hever husleiene, fordi det øker avkastningskravet for
utleiere. Tjener de ikke penger vil de ikke leie ut. Med dagens boligpriser og rente er utleie av bolig i store deler av landet faktisk ulønnsomt. Det betyr at leieprisene trolig vil fortsette oppover.

- Når boligbyggingen samtidig tikker ned mot det laveste nivået siden bankkrisen for 30 år siden, betyr dette at å være leietaker i Norge vil bli enda vanskeligere og dyrere i årene fremover, avslutter Lauridsen. 

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Quality Living, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.