Boligprisene i november var 1,3 prosent lavere enn i oktober. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene ned 0,9 prosent. Boligprisene er nå 0,2 prosent høyere enn i november 2013, og hittil i år 5,1 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012. Rapporten for november viser en nedgang i salgsvolum og lengre omsetningstid.

– Vi har hatt en negativ prisutvikling i flere måneder, boligprisene på landsbasis har falt med 5,9 prosent siden mai i år. Det er sannsynlig at vi i desember har en negativ 12 måneders vekst for første gang siden 2009. Det er likevel viktig å nyansere oppfatningen om at boligprisene har steget uforholdsmessig mye de siste årene. Boligprisene de siste 6 årene har steget med 29 prosent, i samme periode har lønnsveksten for husholdningene steget med cirka 28 prosent. Det har vært godt samsvar mellom utvikling i boligprisene og lønnsnivåene til forbrukerne, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Salget av bruktboliger i november har gått ned med 11 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Varelageret av bruktboliger i november er 9 prosent lavere enn i oktober, men 36 prosent høyere enn tilsvarende måned i fjor. Ved utgangen av november var det 14.345 aktive boligannonser på FINN.no.

– Til tross for en nedgang i salgsvolum fra tilsvarende måned i fjor, har aktiviteten i boligmarkedet inneværende år vært høy. Salgsvolumet er noe lavere enn i de to foregående årene, men godt over snittet de siste seks årene. Selv om tilbudssiden er høyere enn i første halvår, har varelageret av bruktboliger gått ned fra oktober og er vesentlig lavere enn de nivåene vi hadde i perioden 2007-2009, sier Dreyer.

Nullvekst i Oslo
Over hele landet er det en generell prisnedgang på mellom 1-2 prosent i november. I typiske pressområder som i Oslo, ser vi for første gang i år at 12 måneders veksten viser nullvekst. I Stavanger, Sandnes og Kristiansand har prisene gått ned, mens vi fortsatt har en moderat prisvekst i Drammen, Trondheim og Bergen. Tromsø har fortsatt den sterkeste prisveksten siste året med 6,5 prosent. Kristiansand har den svakeste prisutviklingen med 4,8 prosent prisnedgang.

Prisnedgang for alle boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 0,7 prosent fra oktober, og var 2,8 prosent høyere enn i november 2012. – Prisene på delte boliger falt med 1,8 prosent fra oktober og var 2,6 prosent høyere enn i november 2012. – Prisene på leiligheter falt med 1,2 prosent fra oktober, og var 0,8 prosent lavere enn i november 2012.

– Så langt i år er det leiligheter, og da spesielt eierleiligheter som har størst prisfall. Dette skyldes en sterkere tilbudsside med høyere nybyggaktivitet enn for de andre boligtypene, sier Dreyer.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 37 dager i november, fire dager mer enn i oktober og seks dager mer enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 20 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 82 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
Administrasjonsansvarlig
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN