Boligprisene i oktober var 1,5 prosent lavere enn i september. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene ned 0,8 prosent. Boligprisene er nå 1,3 prosent høyere enn i oktober 2012, og hittil i år 5,4 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012. Rapporten for oktober viser både en nedgang i salgsvolum og lengre omsetningstid.

– Historisk sett er prisnedgang i oktober normalt. I løpet av sommeren så vi konturene av et noe endret marked, der spesielt tilbudssiden med boliger til salgs økte kraftig. I lys av dette er det ikke overraskende at vi har fått noen måneder med prisnedgang i boligmarkedet, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Boligprisutviklingen er vanligvis svakest i fjerde kvartal. Dersom det høye varelageret vedvarer frem mot jul, forventer vi at prisene vil fortsette å falle noe ut året. 12 måneders veksten er på 1,3 prosent, det laveste nivået siden 2003 hvis vi ser bort fra finanskrisen i 2008. Vi forventer at trenden med en lavere 12 måneders vekst fortsetter de kommende måneder, sier Dreyer.

Salget av bruktboliger i oktober har gått ned med 11 prosent fra tilsvarende måned i fjor. Varelageret av bruktboliger i oktober er høyt og omtrent på samme nivå som i forrige måned. Ved utgangen av oktober var det 15.714 aktive boligannonser på FINN.no, en økning på 25 prosent fra samme måned i fjor.

– Lavere aktivitet må sees i sammenheng med at det også tar lengre tid å få solgt boligene. Det er noe usikkerhet om videre prisutvikling, og da trenger kjøperne noe mer tid før de byr, og selgere og kjøpere bruker lengre tid for å bli enige om prisnivå, sier Dreyer.

Flere byer og fylker med negativ prisvekst
For første gang i år er det negativ 12 måneders prisvekst flere steder enn på Sørlandet. Det er negativ prisutvikling i Kristiansand, Larvik og Sandefjord. Blant fylkene har Oppland, Telemark og Agderfylkene en prisnedgang. Størst prisoppgang blant de store byene har Tromsø med 7,7 prosent. Størst prisnedgang har Kristiansand med 4,2 prosent.

– Vi ser en gjennomgående trend med prisnedgang over hele landet i oktober, men for året sett under ett er boligmarkedet fortsatt selektivt, hvor prisutviklingen for de ulike regionene varierer betydelig. Tromsø har en solid prisvekst i løpet av det siste året, mens Kristiansand har opplevd en større nedgang i boligprisene i samme periode, sier Dreyer.

Prisnedgang for alle boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 1,6 prosent fra september, og var 1,8 prosent høyere enn i oktober 2012. – Prisene på delte boliger falt med 0,7 prosent fra september og var 2,6 prosent høyere enn i oktober 2012. – Prisene på leiligheter falt med 1,7 prosent fra september, og var 0,8 prosent høyere enn i oktober 2012.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 33 dager i oktober, tre dager mer enn i september og fem dager mer enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 16 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 65 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
Administrasjonsansvarlig
901 04 163

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN