Eiendom Norge har i dag i samarbeid med Eiendomsverdi AS hentet ut tall fra omsetningen i boligmarkedet så langt i mars. 

Færre salg, men fortsatt aktivitet

Datautrekket viser at aktiviteten i boligmarkedet var normal frem til torsdag. I helgen har det vært lavere aktivitet enn normalt, men det både selges og legges ut nye boliger for salg. 

Det er like mange boliger tilgjengelig i markedet i slutten av forrige uke som på samme tid i fjor.

Pris/Prisantydning falt mot slutten av uken. 

Nødvendig med aktivitet

Dataene viser at den effekten mange spådde, da tiltakene mot korona ble kjent torsdag forrige uke, har slått til. 

- Dette er etter vårt syn ikke uventet, da tiltakene legger betydelige begrensninger på nordmenns bevegelsesfrihet i samfunnet, sier Lauridsen.

- Samtidig er det viktig å understreke at boligmarkedet foreløpig ikke har gått inn i en dvale. Vi tror også at det vil være behov for en viss aktivitet i boligmarkedet, selv om vi bekjemper viruset, sier Lauridsen.

Boligmarkedet er viktig 

- Eiendom Norges tiltak fredag i bolighandelen ble etablert for å fortsatt kunne opprettholde aktivitet, mens utbruddet pågår. Dette er vesentlig fordi boligsalg og boligkjøp er noe som planlegges lenge i forveien. Finanskrisen lærte oss at boligmarkedet er en svært viktig komponent i økonomien, fordi det er bundet opp mye kapital her, og i Norge kanskje i enda større grad enn mange andre land.

- Det er derfor svært viktig at vi nå ikke gjentar problemene i boligmarkedet under finanskrisen, hvor likviditeten tørket inn. Mange familier og enkeltpersoner befinner seg i et boligbytte og mellomfinansieringssituasjon nå, og vi må sørge for at disse får byttet bolig på en best mulig måte samtidig som vi bekjemper viruset. I tillegg er det alltid noen som trenger en ny bolig fordi de skiller seg eller er nødt til å flytte fordi leiekontrakten utløper, avslutter Lauridsen.

Data må behandles med varsomhet

Eiendom Norge understreker at dataene må behandles med en viss varsomhet, da boligmarkedet i mars og april i stor grad blir påvirket av hvordan påsken faller. Vanligvis legges svært mange boliger ut for salg først etter påske, noe som markerer den såkalte vårflommen i boligmarkedet. 

​Dette er et sesongmønster som har gjenntatt seg gjennom mange år i Norge.