Eiendom Norge gir i samarbeid med Eiendomsverdi og Finn Eiendom ut månedlig Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk, samt to årlige rapporter om fritidsmarkedet.

Nå lanserer vi et nytt produkt vi mener skal kunne gi bedre informasjon om boligmarkedets utvikling ned på kommunalt nivå. Alle abonnenter hos Eiendom Norge får i dag tilgang til detaljerte Fylkesrapportene, der vi på kvartalsnivå presenterer statistikk for alle landets fylker med tilhørende kommuner.

– Vi får jevnlig spørsmål om utviklingen i boligmarkedet ned på mer lokale nivåer. Det er kvalitativt krevende å få til på månedlig basis, men nå som vi tilbyr kvartalsvise rapporter åpner det seg flere muligheter, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Vi vil i Fylkesrapportene henvise til våre medlemmer for kommentarer om lokale forhold, Eiendom Norge sentralt vil fremdeles svare på bakgrunn av nasjonale tall. Presselisten finner dere her: http://eiendomnorge.no/presse/pressekontakter/

– Våre lokale representanter har godt grunnlag til å svare på utviklingen i boligmarkedet i deres nærområde. Vi oppfordrer derfor mediene til å ta kontakt, fortsetter Dreyer.

Fylkesrapportene bygger på samme tallgrunnlag som Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk. Vi gjør oppmerksom på at tallene i Fylkesrapportene er kvartalsvis, og avvik fra de månedlige statistikkene kan da fremkomme.

Vi ber om at redaksjoner som er interessert i mer informasjon tar kontakt med oss på statistikk@eiendomnorge.no. Dere kan eventuelt kontakt administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer på telefon 907 24 999.

Vedlagt et eksempel på fylkesrapport. 

Alle rapportene er nå tilgjengelig. Abonnement kan tegnes her: http://eiendomnorge.no/ny-abonnent/