I mai i år trer EU-forordningen i kraft som gjør at personvernregelverket blir strammet inn drastisk.

I regi av Eiendom Norge, har bransjen nå gått sammen for å lage en bransjenorm som skal bistå alle eiendomsmeglerforetak i å etterleve GDPR-regelverket.

Eiendom Norge har nedsatt et utvalg ledet av BDO advokater for å utarbeide en bransjenorm for etterlevelse av GDPR.

– Arbeidet ble igangsatt andre kvartal 2017 og vi sikter på å ferdigstille bransjenormen i god tid før utgangen av mai 2018, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Gjelder for hele bransjen

Følgende selskap er representert i arbeidsgruppen: Eiendomsmegler 1, Privatmegleren, Aktiv, Krogsveen, Sem-Johnsen, Dnb, Sem & Johnsen, Partners og Obos. I tillegg er Katerin Lind Klev fra Nef med i gruppen.

Gruppen er ledet av Advokat Arnt Olav Aardal som er fagansvarlig for personvern og personvernombud hos BDO.

Gruppens mål er å lage en norm som skal gjelde for hele bransjen, og som er lett å følge.

– Det er viktig at en slik norm er tilpasset megleren på hjørnet, så vel som de store foretakene, fortsetter Nordskog-Inger. Hun presiserer også at normen er få godkjennelse av Datatilsynet før den blir gjeldende.

– Vi jobber for å tilfredsstiller alle kravene tilsynet stiller, da bør det også være nærliggende å tro at normen blir gjeldende, avslutter hun.