Slike forhandlinger ligger utenfor eiendomsmeglers kontroll siden lovverket ikke tillater eiendomsmegler å forhandle mellom partene om bud med kortere akseptfrist enn kl. 12 dagen etter siste annonserte visning. «Kupping-grepet» innehar derfor både en juridisk risiko for uenigheter om hva som er avtalt mellom partene når mellommann ikke håndtere forhandlingene, og at det etableres en pris på boligen som avviker fra hva som er reell markedspris.

-Vi vil advare både selgere og kjøpere fra å gå inn på slike avtaler, det er økt risiko i slike forhandlinger som ikke bidrar til trygghet i bolighandelen, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

Eiendomsmeglingsbransjen er samstemte i at fenomenet er en uting, og er noe en vil til livs. Norges Eiendosmmeglerforbunds forbrukerrådgiver Carsten Pihl sier til Nettavisen:

– Dette er en uting som jeg som forbrukerrådgiver ikke liker, og heller ikke vil anbefale selgere å være med på. Jeg har fått noen telefoner til vår Forbrukerrådgivningstjeneste om folk som ikke har fått vært med i budrunder – og som til meg har sagt at de var villige til å betale det som ble budt, kanskje mer, sier Carsten Henrik Pihl i Norges Eiendomsmeglerforbund.

Eiendom Norge tok allerede i fjor høst opp problematikken med Forbrukerombudet, Forbrukerrådet og Finanstilsynet. Markedet i Oslo har siden vært preget av enda større ubalanse med for liten tilbudsside til å møte etetrspørselen, noe som har økt antall «kuppingsforsøk».

Forbrukerrådet tok 15. mai et initiativ mot bransjen for å se på eventuelle tiltak som kan motvirke den uheldige tendensen.

– Kupping kan gi folk store problemer etter at bolighandelen er gjennomført, sier fagdirektør Thomas Bartholdsen i Forbrukerrådet til nrk.no.

Eiendom Norge har selvfølgelig takket ja til en slik invitasjon, og vil håper et slikt arbeid kan dempe utviklingen vi har sett de siste månedene.