Endringene vil gjøre det enklere for ansatte i spesialiserte eiendomsmeglingsforetak som eksempelvis driver utleiemegling eller utenlandsmegling å oppfylle kravet til praksis ved siden av nåværende stilling, melder Finansdepartementet.

For å få eiendomsmeglerbrev må søkeren etter gjeldende regler ha minst to års praktisk erfaring fra eiendomsmegling, og minst ni måneder av praksisen må være fra et eiendomsmeglingsforetak som utfører vanlige salgsoppdrag. Ansatte i eiendomsmeglingsforetak som har spesialisert seg på for eksempel utleiemegling eller utenlandsmegling, kan derfor ha vanskeligheter med å oppfylle kravet uten å måtte søke om permisjon eller bytte arbeidsgiver.

Finansdepartementet foreslo i opprinnelig høringsnotat at kravet til praksis fra salgsoppdrag kan oppfylles ved at søkeren har gjennomført 20 salgsoppdrag. I endelig forskrift er kravet nedjustert til 15 salgsoppdrag. Departementet skriver på sine sider at det med denne justeringen gjør det enklere for ansatte i spesialiserte eiendomsmeglingsforetak å oppfylle kravet til praksis ved siden av nåværende stilling, samtidig som hensynet til at personer som får eiendomsmeglerbrev bør ha bred erfaring, ivaretas.

Les mer hos Finansdepartementet.