Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 535 711 kroner ved utgangen av september.

- Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

- Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

- Mandag kom Finanstilsynet med sin anbefaling til ny utlånsforskrift fra nyttår. Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og vil kunne skape finansielle ubalanser i det norske boligmarkedet og norsk økonomi. Vi oppfordrer finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten nå er normalisert etter et tiår med lave renter. Dessuten trer ny finansavtalelov i kraft 1. januar 2023. Når dagens frarådingsplikt blir til avslagsplikt vil dette endre spillereglene for boliglån i Norge, sier han.

Fortsatt stort salg og større tilbud

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 73.089 boliger i Norge. Det er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I september ble det lagt ut 11.716 boliger for salg i Norge, noe som er 17,3 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 81.684 boliger for salg. Det er 2,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Det er hittil i år solgt litt flere boliger enn i 2019, året før boligomsetningen tok seg sterkt opp under korona-pandemien. Gjennom september har tilbudssiden fortsatt å styrke seg og vi ser også et tydelig skift i usolgte boliger per dag gjennom måneden. Dette er også noe som tilsier en mer moderat prisutvikling fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september som er det samme som i august. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

- Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

Svak prisutvikling i alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 10,9 prosent etterfulgt av Drammen m/omegn på 9,9 prosent og Tønsberg m/Færder med 9,7 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 4,1 prosent.

- Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund m/omegn. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke og vi venter at økte renter vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier Lauridsen.

- Hvis utviklingen i norsk økonomi også skulle snu vil dette trolig påvirke boligprisene negativt på kort sikt. På lengere sikt tro vi tilbudssiden gjennom lav boligbygging vil bli avgjørende for prisutviklingen, og for øyeblikket er nyboligsalget svakt til tross for et demografisk boligbehov, særlig på Østlandet, sier Lauridsen.

- Det svake nyboligsalget er også noe som taler for å oppheve utlånsforskriften, fordi vi vet at investeringer i nye boliger på kontrakt er svært vesentlig for å sikre en tilstrekkelig og stabil boligforsyning i takt med behovet, avslutter Lauridsen.

11. oktober inviterer Eiendom Norges i samarbeid med FINN.no til frokostmøte med slipp av utleieboligprisstatistikken for K3 2022 og paneldebatt. Vi spør: Hva vil vi med utleiemarkedet?

14. oktober publiseres Eiendom Norges regionsrapporter for K3 2022.

18. oktober inviterer Eiendom Norge og Finans Norge til vår årlige boligkonferanse på Hotel Bristol i Oslo. Morten Baltzersen (Finanstilsynet), Sara Midgaard (Handelsbanken), Geir Indrefjord (Finansdepartementet), Renate Sørestrand-Hansen (DNB Eiendom) og Sveinung Rotevatn (V) og mange flere er blant innledere.