Den underliggende prisutviklingen i januar er derfor positiv. Prisene på eneboliger steg mest med hele 7,1 prosent fra desember. Boligene omsettes også vesentlig raskere enn tilsvarende måned i fjor.

Boligprisene for januar var 4,0 prosent høyere enn i desember 2011. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene 0,7 prosent høyere enn forrige måned. Den underliggende prisutviklingen i januar er derfor positiv. Prisene på eneboliger steg mest med hele 7,1 prosent fra desember. Boligene omsettes også vesentlig raskere enn tilsvarende måned i fjor.

Boligprisene steg samlet sett med 4,0 prosent fra desember til januar. Prisene er også 8,4 prosent høyere enn for samme måned i fjor. Gjennomsnittlig pris for omsatte boliger i januar var NOK 2.920.000.-

– Etter en prisnedgang frem mot jul er prisstigningen i januar som forventet, og i tråd med våre prognoser om videre prisvekst i starten av 2012. Fortsatt høy etterspørsel og begrenset med objekter på markedet medfører en sterk start på boligåret, sier nestleder Leif J. Laugen i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Korrigerer man for de ulike sesongutslagene er januar den 35. måneden med positiv underliggende prisvekst av de 37 månedene som er gått siden finanskrisen kulminerte i desember 2008. Prisveksten må karakteriseres som usedvanlig stabil over så lang tid, sier Laugen.

Prisoppgang på alle boligtyper Boligprisstatistikken for januar viser at boligprisene går opp for alle boligtyper.
– Prisene på eneboliger steg med 7,1 prosent fra desember, og var 8,3 prosent høyere enn i januar 2011. – Prisene på delte boliger steg med 4,2 prosent fra desember, og var 7,7 prosent høyere enn i januar 2011. – Prisene på leiligheter steg med 3,1 prosent fra desember, og var 8,5 prosent høyere enn i januar 2011.

– Siden det var prisen på eneboliger som falt mest på slutten av fjoråret, er det heller ikke så overraskende at prisveksten er sterkest for denne boligtypen nå i januar, sier Laugen.

Sterkest prisutvikling i Drammen
For landets største byer har Drammen den sterkeste prisutviklingen så langt i år med en prisstigning på 7 prosent målt mot gjennomsnittsprisen i 2011.

– Prisoppgangen i Drammen var samlet på 12 prosent i 2011, og var dermed blant byene i Norge med sterkest prisutvikling da. Januartallene viser at oppgangen fortsetter i 2012. Nærhet til Oslo, gode kollektivløsninger og betydelige investeringer i byutvikling, har styrket Drammens posisjon som en av Norges mest populære bostedsregioner, sier Laugen.

Aktiviteten i markedet
Formidlingstiden for boliger var 32 dager i januar. Dette er to dager mindre mer enn i desember 2011, og seks dager raskere enn i januar 2011. Boligene selges raskest i Oslo med kun 16 dager i gjennomsnittlig formidlingstid. På bunn ligger Tromsø, med en gjennomsnittlig formidlingstid på 68 dager.

• Foreløpige tall: Statistikken produseres 2 virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utsalg på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonsert på FINN.no, det vil si mellom 1/3 og 1/2-parten av alle boliger som omsettes i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Etter hvert kommer dette arealmålet til å overta

Regionale tall
Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre- og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon

Komplett statistikk kan også lastes ned – se under Boligprisstatistikk

Generelle kommentarer:
Terje Buraas
leder Eff
913 55 118

Leif J Laugen
nestleder Eff
992 40 690

Hanne K. Railo
Daglig leder
901 04 163

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk

PRESENTERT AV
Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff)

i samarbeid med ECON Pöyry og FINN.no