Fra Eiendom Norge møtte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonsjef Erik Lundesgaard.

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet møtte ved siden av statssekretæren flere representanter fra embetsverket.

Agenda for møte var elektronisk tinglysing, samordning av boligpolitikken i regjeringen og regjeringens forslag til endringer av avhendingslova og regulering av takseringsbransjen.

Endelig elektronisk tinglysning

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer orienterte om utfordringene og fremdrift knyttet implementeringen av elektroniske tinglysing og samhandlingen mellom bank og eiendomsmeglingsbransjen i forbindelse med eiendomsoppgjør.

– Vi vil rose Kartverket for deres arbeid og effektivitet i å etablere løsningen for elektronisk tinglysing.

– Nå gjenstår det at bankene og eiendomsmeglingsforetakene samarbeider for å ta løsning fullt ut i bruk slik at vi får hentet ut effektivitetsgevinstene for forbrukerne og de profesjonelle partene, sa Dreyer.

Regulering av takseringsbransjen og avhendingslova

Dreyer gikk videre gjennom det problematiske ved Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer av avhendingslova.

– Vi vil advare mot å gjennomføre de heller radikale forslagene til omlegging av lovverket for kjøp og salg av bolig som Justis- og beredskapsdepartementet har foreslått gjennom å ville fjerne anledning til å selge bolig «som den er».

– Dette forslaget er ikke tilstrekkelig utredet og vi frykter konsekvensene vil være negative for norsk bolighandel.

– Den delen av forslaget som omhandler regulering av takseringsbransjen støtter vi fullt ut, og det er stor konsensus om at dette er et godt tiltak.

– Dette er en lavthengende frukt, og trolig et høyst virkningsfullt regulatorisk grep for en tryggere bolighandel i seg selv, uavhengig av de andre foreslåtte endringene av avhendingslova, sa Dreyer.