Mandag 24. januar gjennomførte Huseiernes Landsforbund og Eiendom Norge kontaktmøte hos Huseiernes Landsforbund i Fred Olsens gate 5 i Oslo sentrum. Eiendom Norge stilte med fagsjef Hanne Nordskog-Inger og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Organisasjonene treffes minimum 1-2 ganger i året i formelle møter for å diskutere saker av felles interesse.

-Huseiernes Landsforbund har med sine 220 000 medlemmer en stor politisk gjennomslagskraft, det er derfor viktig for oss å være oppdatert på de sakene Huseiernes landsforbund prioriterer i tiden fremover, sier Dreyer.

Agendaen til møtet var omfattende, og inneholdt bl.a.:

  • Boligmarkedet 2017.
  • Status bruk av tilstandsrapporter i bolighandelen.
  • Dokumentasjon av prising i bolighandelen, herunder orientering om E Takst.
  • HLs rapport om takstmenn og den danske modellen.
  • Gruppesøksmål om eiendomsskatt i Oslo.
  • Eierseksjonsloven. Diskusjon av enkelte av forslagene.
  • Orientering om endringer i Eiendomsmeglingsloven.
  • AirBnb. Felles utspill fra Leieboerforeningen og HL og forholdet til Husleieloven.
  • Valg 2017. Hva blir hovedsakene for HL og EN?

-Det blir spennende å følge utfallet av rettssaken mellom Huseiernes Landsforbund og Oslo Kommune om eiendomsskatt i Oslo, sier Dreyer.