Fra Eiendom Norge møtte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, styreleder Terje Halvorsen og styrets nestleder Grethe W. Meier.

Fra Forbrukerrådet møtte direktør Randi Flesland, fagdirektør Thomas Bartholdsen og leder av forbrukerpolitisk avdeling Audun Skeidsvoll.

I møtet ble flere viktige saker for eiendomsmeglingsbransjen og norsk bolighandel diskutert.

Tryggere bolighandel
Eiendom Norge orienterte om bransjens arbeid med å øke bruken av bedre tekniske rapporter i bolighandelen, viktigheten av å måle riktig konfliktnivå, tiltak for å dempe konfliktnivået i bolighandelen, budfrister, den danske modellen og behovet for revidering av lovverk.

– En av Forbrukerrådets viktigste saker for å trygge bolighandelen er at forbrukerne skal få bedre tid . Vi tror også at bedre tid vil gi økt trygghet, men da mener vi at en slik endring må skje i avhendingsloven slik at vi unngår omgåelse av regelverket slik vi opplever med «kuppforsøkene» som i stadig større grad preger markedet. Da vil også fristene gjelde uavhengig av om du bruker megler eller ikke. Vi håper vi kan jobbe sammen med Forbrukerrådet i denne saken, sier Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer.

Prising
I møtet ble det diskutert hvilken rollefordeling forbruker er tjent med. I tillegg gjennomgikk Eiendom Norge eiendomsmeglingsbransjens arbeid med å redusere avvik mellom prisantydning og pris og orienterte dessuten om oppdaterte avvikstall.

– Eiendom Norge orienterte Forbrukerrådet om tiltakene bransjen har gjort for å øke presisjonen av prisingen i boligmarkedet i henholdsvis Bergen og Oslo i 2016. Tall fra oktober viser at tiltakene i Oslo har fungert og at avvikene mellom prisantydning og oppnådd salgspris har gått ned, selv om vi ennå ikke er helt i mål, sier Dreyer.

Privat boligsalg
Det kommer stadig nye digitale plattformer for å kunne selge bolig privat. Eiendom Norge er tydelig på hvilken økt forbrukertrygghet det er å benytte megler, både for selgere og kjøpere. Forbrukerrådet uttrykte at de ikke anbefaler å selge selv, men mener de har en viktig rolle i å forklare hvordan dette kan gjøres hvis man ønsker å selge bolig privat.

– Mange i eiendomsmeglingsbransjen mener at Forbrukerrådet forenkler kompleksiteten og risikoen med privat boligsalg i sin kommunikasjon. Bransjens syn ble tydelig kommunisert i møtet, noe det også er blitt gjort ved flere tidligere anledninger, sier Dreyer.

Dialog med Forbrukerrådet
Eiendom Norges medlemmer reagerer ofte på Forbrukerrådets ordbruk om eiendomsmeglingsbransjen i en rekke medieutspill. I møtet ble det diskutert om et slikt samspill er til det beste for forbrukerne.

– Agendaen var omfattende, og møtet var preget av stort engasjement. Men det var viktig for oss både å få synliggjort våre standpunkter og å ta noen grundige diskusjoner, som forhåpentligvis kan skape et fundament for en god dialog mellom våre organisasjoner, sier Dreyer.

– Det er positivt at vi har en så åpen dialog med Forbrukerrådet, som er en viktig etat i norsk offentlig forvaltning og en sentral interesseorganisasjon for norske forbrukere og forbrukerpolitikk generelt, avslutter Dreyer.