17. april 2018 møttes Forbrukerrådet og Eiendom Norge for sitt årlige kontaktmøte.

– Det er viktig for oss å ha et tett og godt samarbeid med forbrukermyndighetene, både for forbrukerne sin del men også for bransjen, sier Dreyer.

Trygg bolighandel
På agendaen stod blant annet tryggere bolighandel som er noe begge parter har engasjerer seg sterkt i.

– Vi har etablert en bransjenorm som sier at salgoppgaven skal være tilgjengelig samtidig som boligannonsen legges ut. Hva Forbrukerrådet mener om saken er selvsagt viktig for bransjen.

En arbeidsgruppe ledet av Eiendom Norge, som undersøker den danske boligmodellen er også snart ferdig med arbeidet sitt. I arbeidsgruppen sitter blant annet representanter fra myndighetene og forsikringsbransjen. Arbeidet til gruppen orientert om i kontaktmøte.

– Sluttrapporten vil forhåpentligvis gjøre oss klokere på hva vi kan lære av den danske boligmodellen for å få en enda tryggere bolighandel, sier Dreyer.

Prising
Riktig prising er viktig for forbrukeren. Eiendom Norge har jobbet mye med dette de senere årene og hadde med seg tall fra bransjen som viser avvik mellom pris og prisantydning.

– Dette er en prioritert sak for begge parter og alle er enige om at lokkepris er en uting, sier Dreyer.

– Vi er glad for å ha en så god dialog og tett samarbeid med Forbrukerrådet, og det vil gagne hele bransjen, avslutter Dreyer.