Eiendom Norge og Finanstilsynet har tett dialog gjennom året i behandlingen av ulike saker. I tillegg gjennomføres et årlig møte med en mer omfattende agenda.

Fra Finanstilsynet møtte seksjonsjef Anne-Kari Tuv og spesialrådgiver Arne Solberg. Eiendom Norge stilte med direktør, Christian Vammervold Dreyer, fagsjef, Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonssjef, Erik Lundesgaard.

Mange saker

Utviklingen i boligmarkedet er noe som engasjerte alle rundt bordet, og som er sentralt både i Finanstilsynets og Eiendom Norges daglige virksomhet.

– Det er mer usikkerhet i boligmarkedet enn på lenge, og derfor er det relevant å diskutere både forventningene til markedet og hva en eventuell langvarig nedkjøling i boligmarkedet betyr for eiendomsmeglingsbransjen, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Av saker som ble utfyllende drøftet var bl.a.:

  • Eiendom Norges arbeid med å utvikle en bransjenorm om bransjen tilpasning til GDPR-regelverket (personvern).
  • Eiendom Norges utvikling av en veileder for eiendomsmeglingsforetakene innen hvitvasking.
  • Arbeidet foreningen straks igangsetter for å standardisere informasjon i salgsoppgaver og oppdragsavtaler – tiltak for å trygge bolighandelen.
  • Samarbeidet Eiendom Norge har med Finans Norge og tredjepartsleverandører for å effektivsere og trygge bolighandelen gjennom digitale samhandlingsverktøy

– Tilsynet ble orientert om arbeidet i mange av de viktige ressursgrupper foreningen har nedsatt. Foretakene har tilgjengeliggjort mange dyktige nøkkelpersoner i sine organisasjoner for at bransjen skal utvikle et omforent og kvalitativt godt regelverk i viktige områder som hvitvasking og personvern, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Hvitvasking

Finanstilsynet gjennomgikk status for 2017, og gjorde rede for sine fokusområder. Det har vært et ekstraordinært fokus på gode rutiner tilknyttet hvitvasking det siste året.

Den siste tiden har Finanstilsynet gått grundigere inn i såkalte «off-market» salg. Bakgrunnen er det som kom frem i den mye omtalte Brennpunkt-dokumentaren. I den forbindelser har Finanstilsynet kontaktet 16 foretak og bedt om mer informasjon om rutiner og omfang av slike transaksjoner.

– Finanstilsynet jobber nå blant annet med å kartlegge rutinene for off-marked salg. Dette skal de snakke mer om når de kommer til vårt fagforum 21. november, avslutter Nordskog-Inger.