Eiendom Norge og Finanstilsynet har tett dialog gjennom året i behandlingen av ulike saker. I tillegg gjennomføres et årlig møte med en mer omfattende agenda.

Fra Finanstilsynet møtte seksjonsjef Anne-Kari Tuv, direktør for markedstilsyn Anne Merethe Bellamy og spesialrådgiver Arne Solberg. Eiendom Norge stilte med direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Omfattende agenda

Utviklingen i boligmarkedet er noe som engasjerte alle rundt bordet, og som er sentralt både i Finanstilsynets og Eiendom Norges daglige virksomhet.

– Det er mye spenning knyttet rundt boligmarkedet. Boliglånsforskriften er ventet å komme veldig snart, og det er derfor relevant å snakke om forventningene vi har rundt denne og om boligmarkedet generelt. Spesielt også når renten er ventet å stige i høst, sier Eiendom Norge-direktør, Christian V. Dreyer.

Av saker som ble utfyllende drøftet var blant annet:

  • Eiendom Norges ferdigstillelse av en bransjenorm om tilpasning til GDPR-regelverket (personvern).
  • Eiendom Norges ferdigstillelse av en veileder for eiendomsmeglingsforetakene innen hvitvasking.
  • Arbeidet foreningen straks igangsetter for å standardisere informasjon i salgsoppgaver og oppdragsavtaler – tiltak for å trygge bolighandelen.
  • Eiendom Norges utvikling av en rapport om den danske boligmodellen.

– Tilsynet ble orientert om arbeidet rundt de mange arbeidsgruppene vi nå er i gang med å ferdigstille og nye arbeidsgrupper. Vi har hatt fagpersoner fra alle de største medlemsforetakene med i arbeidsgruppene og det har sørget for at vi snart kan si oss ferdig med tre store saker i 2018, sier fagsjef i Eiendom Norge, Hanne Nordskog-Inger.

Personvern

Den 1. august er det planlagt at EUs nye personvernreform, GDPR, skal iverksettes i Norge. Eiendom Norge har jobbet for at bransjen skal være klare for det nye lovverket.

– Tilsynet ble orientert om at vi nå har ferdigstilt en bransjenorm for å etterleve GDPR. Denne blir nå sendt videre til Datatilsynet for godkjenning. Datatilsynet har mange tilsvarende dokumenter å gå igjennom, så det er ikke ventet at denne blir klar med det første, sier Nordskog-Inger.