12. juni møtte Eiendom Norge statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet og representanter for forvaltningen i Finansdepartementet.

Fra Eiendom Norge møtte administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer, fagsjef Hanne Nordskog-Inger og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer ga først en statusoppdatering fra de siste måneders utvikling i boligmarkedet og omleggingen av boligprisstatistikken fra 1. januar 2018 som kom som et resultat av de store svingningen i boligmarkedet i 2016 og 2017.

Deretter presenterte Dreyer foreningens syn på det allerede varslede utvalgsarbeidet om revisjon av lov om eiendomsmegling.

Nedsetter utvalg

– Eiendom Norge er svært fornøyd med at regjeringen høsten 2017 tok initiativ til å få vedtatt i Stortinget fem av Eiendom Norges forslag til endringer. Vi forventer med at de øvrige forslagene våre blir vurdert i det varslede utvalget som skal utrede revisjon av lov om eiendomsmegling, sa Dreyer.

Statssekretær Geir Olsen (V) kunne opplyse om at Finansdepartementet planlegger å sette ned det varslede utvalget innen utgangen av 2018, samt at dette utvalgsarbeidet også må sees i sammenheng med det større arbeidet om en enda tryggere bolighandel i Norge.