Tirsdag 8. mai gjennomførte Eiendom Norge og Eiendomsadvokatene sitt årlige kontaktmøte  i Eiendom Norges lokaler. Eiendom Norge stilte med fagsjef Hanne Nordskog-Inger, kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard og administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer.

Organisasjonene treffes jevnlig i formelle møter for å diskutere saker av felles interesse.

– Veiene våre krysses i mange faglige og politiske felt, og det er derfor svært nyttig å få diskutert igjennom flere av disse emnene, sier Dreyer.

Agendaen til møte var omfattende og inneholdt bl.a:

  • Reklamasjonsnemnda for eiendomsmeglingstjenester.
  • Lov om eiendomsmegling
  • Avhendingslova.
  • Personvern
  • Hvitvasking