– Det var et omfattende revideringsarbeid med mange gode og friske diskusjoner som ble gjennomført i 2013 og 2014, sier fagsjef i Eiendom Norge Hanne Nordskog-Inger.

En av de mest krevende diskusjonene var eiendomsmeglernes rettigheter og plikter når potensielle interessenter ber om mer informasjon om boligen enn det som ligger ute tilgjengelig på internett.

Det var uenighet om en eiendomsmegler kunne kreve at en interessent legger igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til salgsoppgave, samt om megler kan kontakte interessenten uten særskilt samtykke.

Med bakgrunn i disse diskusjonene har Eiendom Norge bedt Associate Professor PhD Monica Viken fra Handelshøyskolen BI å utrede de juridiske rammer for bruk av kontaktinformasjon i forbindelse med nedlasting av komplett salgsoppgave fra internett.

Viken har nå levert betenkningen, som kan leses her: Betenkning om nedlasting av salgsoppgave fra Internett 171017

Betenkningen konkluderer med at en kan kreve at det legges igjen kontaktinformasjon for å få tilgang til salgsoppgave. Betenkningen konkluderer også med at megler fritt kan følge opp interessenten i relasjon til den aktuelle eiendommen.

Viken konkluderer derimot at det kreves særskilt samtykke fra interessenten for at megler skal ha anledning til å kontakte interessenten om andre eiendommer eller ved annen type informasjon.

Nordskog-Inger er ikke overrasket over Viken sine konklusjoner:

– Vi har ment at eiendomsmegler både kan og ofte bør følge opp interessenten når han eller hun har vist interesse for en konkret eiendom. Men at det kreves særskilt samtykke hvis du ønsker å kontakte kunden vedrørende andre eiendommer er rimelig og samsvarer med det som forventes hos forbrukerne.

Betenkningen vil nå bli distribuert alle medlemmer i Eiendom Norge med en anbefaling at dette etterfølges, samt samarbeidspartnerne i bransjenormen.

Bransjenormen er et resultat av et mangeårig samarbeid mellom eiendomsmeglingsbransjen og forbrukermyndighetene. Normen er utviklet av Forbrukerombudet, Forbrukerrådet, NBBL, Eiendomsadvokatene, NEF og Eiendom Norge.