Eiendom Norge deltok denne uken på innspilsmøte med stortingsrepresentangt ogboligpolitisk talsperson Mari Holm Lønseth (H).

Lønseth ønsket å møte aktører i bransjen for å høre hvilke utfordringer som finnes og hvilke løsninger bransjen ser for seg innen for boligpolitikken.

Fra Eiendom Norge deltok administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer og kommunikasjonssjef Erik Lundesgaard.

Takstforskrift

Blant sakene Eiendom Norge tok opp var regulering av takstbransjen og tekniske rapporter.

– Ansvaret for å avdekke avvik og risiko for avvik må ligge hos den enkelte bygningssakkyndige, og det må ikke være anledning til å ta forbehold i utførelsen. Den bygningssakkyndige må ansvarliggjøres, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

– Vi må innføre et kompetansekrav til de bygningssakkyndige og et minstekrav i innhold i tilstandsrapportene. Risikoområdene i boligen må beskrives i detalj, sier Dreyer.

Samordning

En annen viktig sak som stod på agendaen var samordning av boligpolitikken. 

– Den mye omtalte prosessen med avhendingslova aktualiserer også dette, sier Dreyer.

– Spørsmålet må løftes opp til statsministerens kontor. Boligpolitikken har behov for samordning ved at flere boligrelaterte lover overføres til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), fortsetter Dreyer.

Viktig relasjon

– Vi setter veldig pris på å at Høyre ønsker å høre våre synspunkter på boligpolitikken. Vi hadde et veldig givende møte med representant Lønseth og ser fram til en videre god dialog, avslutter Dreyer.

På agendaen stod blant annet følgende saker:

  • Behov for endringer i lovverket – budgivning i bolighandelen
  • Kommunen som markedsregulator i boligmarkedet.
  • Digitale kommuner – mer effektiv plan- og byggesak og transaksjonssystem.
  • Staten som en nøkkel i tomtepolitikken.
  • Bedre og mer rettferdig boligbeskatning - bevare og utvlike boligmodellen vår.