Det internasjonale pengefondet (IMF) gjør årlig en vurdering av norsk økonomi i likhet med alle medlemsland i IMF.

De er på offisielt besøk i Norge hvert år, og i år ønsket de et møte med Eiendom Norge for å høre mer om det norske boligmarkedet og Eiendom Norges boligprisstatistikk.

Eiendom Norge-direktør Christian Vammervold Dreyer orienterte om utviklingen i boligmarkedet og organisasjonens syn på viktige driver for boligprisutviklingen deriblant reguleringer som boliglånsforskriften.

Forskningssjef i Eiendomsverdi AS og professor Erling Røed Larsen snakket om kjennetegn ved det norske boligmarkedet og presenterte ulike indikatorer han og Eiendomsverdi AS har utviklet. Røed Larsen beskrev også metodikken bak Eiendom Norges boligprisstatistikk sammenlignet med både nasjonale og internasjonale boligprisstatistikker.

Givende besøk

– Det var spennende og lærerikt å ha delegasjonen fra IMF på besøk. De var blant annet interessert i våre vurderinger av det norske boligmarkedet og sentrale variabler som boligbygging, tilbud- og etterspørselsiden, befolkningsvekst og kredittregulering, og har en kompetanse om økonomi som gjorde møtet givende og nyttig, sier Dreyer.

– Vi vet de har en tettpakket kalender når de er på slike landskonsultasjoner, så vi satte pris på at de tok seg tid til å komme innom Eiendom Norge, sier Dreyer som understreker at de er velkommen også til neste år.

Bekymret for norsk boliggjeld

IMF har gjort årlige vurderinger av norsk økonomi siden 2013 og de rapporterte ifjor om spirende oppgang i norsk økonomi.

Gjennom mange år har IMF vært bekymret for den finansielle stabiliteten i Norge. Spesielt med tanke på den store gjeldsoppbygningen i befolkningen og boligmarkedet, og i likhet med OECD har de kritisert den gunstige norske boligbeskatningen.

I 2017-rapporten skrev IMF at de var bekymret for den norske boliggjelden.

– Et overpriset boligmarked og økt gjeld blant husholdningen gjør økonomien mer sårbar for store omveltninger, stod det i fjorårets rapport.

I tillegg til Dreyer og Røed Larsen deltok kommunikasjonssjef i Eiendom Norge, Erik Lundesgaard.

Fra IMF deltok: Oppdragsleder ved den europeiske avdelingen i IMF Jaques Miniane, seniorøkonom Christian Henn, økonom Lucyna Gornicka økonom i IMF Ezequiel Cabezon og seniorrådgiver ved det nordisk-baltiske kontoret, Tove Katrine Sand.

Les også om Eiendom Norges forslag til reform av norsk boligbeskatning, som forener invnendingene fra IMF og OECD med hensynet til eierlinja i den norske boligmodellen.

Fakta om IMF:

IMF er et fond under FN som har som formål å fremme internasjonalt valutasamarbeid og internasjonal handel, og å sikre stabilitet og forutsigbarhet i verdensøkonomien.

IMF ble opprettet med formål om å overvåke verdensøkonomien, gi råd til verdens stater om økonomisk politikk og gi kortsiktige nødlån hvis land skulle komme opp i en økonomisk krise.

Kilde: FN