Hvorfor navnet Eiendom Norge?

– Vi har levd godt med vårt gamle navn Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff) siden foreningen ble grunnlagt for ganske nøyaktig 13 år siden i 2001.

– Nå er det på tide å profesjonalisere organisasjonen med et nytt og enklere navn, ny profil, nye nettsider og en større administrasjon, sier Christian Vammervold Dreyer, som ble ansatt som administrende direktør i foreningen for et drøyt år siden.

Dreyer, som har 18 år bak seg i eiendomsmeglingsbransjen, deriblant 5 år som direktør i kjeden Eie Eiendomsmegling, har store ambisjoner for bransjeforeningen.

– Foreningen er blitt svært godt kjent i det norske samfunnet gjennom vårt eierskap og publisering av boligprisstatistikken. Jeg er svært stolt over rapporten vi publiserer hver måned, og etter å ha vært rundt i Europa og USA, er det blitt tydelig for meg at statistikken metodisk holder svært høy kvalitet. Trolig er dette den beste boligprisstatistikken i verden.

Hva betyr statistikken for det norske samfunnet?

– Statistikken har en svært viktig rolle for det norske samfunnet, norsk økonomi og norske boligeiere. Den er et godt redskap for å forstå boligmarkedet, boligbygging og samfunnets fremtidig boligbehov, og det hviler et stort samfunnsansvar på foreningen og bransjen som utgiver av denne statistikken.

– Statistikken er en bærebjelke for oss, men det er viktig å også profilere foreningen og eiendomsmeglingsbransjen på andre områder. For eksempel har bransjen vært for dårlig på myndighetskontakt og systematisk politisk arbeid. Å bli mer synlig i politikken og bygge relasjoner til myndighetspersoner på våre sakområder i departementer, tilsyn, Stortinget og regjeringen er noe vi prioriterer sterkt. Eiendomsektoren, kjøp og salg av eiendom og boligbygging er en av samfunnets hjørnesteiner, og det er vesentlig at vi som bransjeorganisasjon tar del i samfunndebatten og bidrar med vår kompetanse.

Er det noen spesielle saker du vil trekke frem?

– Ja, det er flere både bolig- og bransjepolitiske saker som er aktuelle i disse dager. Regjeringen jobber nå med sitt første statsbudsjett. Jeg forventer at boligpolitikk gjennomsyrer budsjettet og at regjeringen leverer hva den har lovet i samarbeidsavtalen og Sundvolden-plattformen. Vi skal være pådriver for at de gjennomfører sine lovnader.

– Jeg er spesielt opptatt av at regjeringen leverer tiltak for førstgangskjøpere og senker terskelen for å komme inn på boligmarkedet. Det er bekymringsfullt at det de senere årene er blitt vanskeligere for folk med vanlige inntekter å kjøpe egen bolig. Vi venter også i spenning på den bebudete stortingsproposisjonen for kommunereformen i mai. Mer hensiktsmessige kommunegrenser og høyere kvalitet på kommunenes plan- og bygningsetater er av stor betydning for vår bransje.

– Når det gjelder bransjepolitiske saker, så er vi en bransje med mange tidstyver i lover og forskrifter. Vi har denne våren spilt inn en rekke forslag til forbedringer og forenklinger av Lov om eiendomsmegling til Finansdepartementet. Spesielt at en eiendomsmegler må oppgi antall timer på et oppdrag når det er avtale om provisjon eller fastpris er en tidstyv. Jeg forventer at finansminister Siv Jensen fjerner denne bestemmelsen så fort som mulig. Av større saker så jobber vi for en gjennomgang av hele transaksjonslovverket for kjøp og salg av eiendom. Det er på høy tid at Avhendingsloven oppdateres og harmoniseres i takt med øvrig lovgivning og samfunnet for øvrig. Det handler om tryggheten til norske forbrukere.

Eiendom Norge er et stort navn. Du er ikke redd for at det blir for stort?

– Hehe….det er et stort navn, men det er dekkende for hva foreningen representerer. Våre medlemsforetak sto for cirka 92% av alle eiendomstransaksjoner i 2013, noe som utgjorde omlag 110 000 transaksjoner. Med de tallene i ryggen synes jeg navnet er svært dekkende, avslutter Dreyer.