12 måneders vekst:
Angir utviklingen i boligprisene de siste 12 månedene, målt fra inneværende måned mot samme måned foregående år.

Gjennomsnittlig årlig prisutvikling: 
Angir utviklingen i boligprisene ved å dele gjennomsnittlig indeksnivå i inneværende år på gjennomsnittlig indeksnivå året før.

Gjennomsnittspris:
Summen av prisene for alle solgte boliger delt på antall solgte boliger.

Median:
Prisen på boligen som er midt i rekken hvis salgene sorteres etter pris. Medianpris er således den prisen som er slik at halvparten av prisene er lavere og halvparten er høyere.

Sesongkorrigering: 
Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. Vi ønsker å skille ut endringen som ikke er drevet av tiden på året og bruker derfor informasjon fra tidligere år til å korrigere for sesong.

Glatting / de-glatting:
Tilfeldigheter kan gjøre at boligpriser i mindre områder er høye eller lave i en enkeltmåned. For å finne trendutvikling, glatter vi dermed prisene. Denne metoden er likevel for sterk for noen områder. Vi bruker derfor informasjon fra overordnede deglattingsområder til å korrigere for overglatting i første steg.

Solgte: 
Antall registrerte meglerbekreftede salg.

Lagt ut for salg:
Antall boligannonser lagt ut for salg på Finn.no i en måned.

Usolgte:
Antall boliger lagt ut for salg og ikke registrert solgt i løpet av 180 dager etter annonsering.

Omsetningstid:
Gjennomsnittlig antall dager fra bolig første gang er annonsert til boligen er registrert solgt.

Liggetid usolgte:
Antall dager fra en bolig første gang er annonsert til rapporteringsdato. Månedstallet bygges opp av snittet av alle dagstallene, som igjen er median alder på de boligene som er usolgte på denne dagen.