I 2014 tilbakeholdt en kjøper kr  200 000,- av salgssummen på en bolig. Dette gjorde han ettersom boligens to bad måtte totalrenoveres etter fuktskader som ikke var der ved besiktigelse.

Selger gikk til sak, og Høyesterett har nå avsagt dom i saken og tydeliggjort en del avklaringer i forhold til hvem som bærer risikoen.

Selger har ansvaret

Høyesterett kom frem til at det er selger som er ansvarlig for skader som skjer i tidsperioden i mellom avtalen blir gjort og overtakelsen av boligen.

Det betyr at selgeren i denne saken satt igjen med saksomkostninger på snaut en halv million kroner.

– At vi nå får en høyesterettsdom på dette betyr at meglere mer presis kan formidle informasjon om risiko ved salg og kjøp av bolig, avslutter Nordskog-Inger.

Dette er blant annet avklaringene høyesterett gjorde:

  • Nye skader som oppstår mellom besiktigelse/kontrakt og overtagelse bærer selger risikoen for.
  • Skjulte skader som var til stede ved besiktigelsen men som blir avdekket før overtagelse vil være feil som kjøpere har overtatt risikoen for etter kjøpekontrakten.  Tidspunktet for oppdagelse av feilen er uten betydning etter kontrakten, om feilen likevel utgjør mangel må vurderes etter avhendingsloven § 3-9.
  • Vanlig slitasje i perioden mellom besiktigelse og overtagelse innebærer ikke at det foreligger en mangel, og kjøper bærer risikoen.
  • Normal videreutvikling av en eksisterende skjult feil i denne perioden vil heller ikke utgjøre en mangel, og kjøper bærer risikoen.

Les hele dommen fra høyesterett her.