I dag lanserte Norges Bank boliglånsundersøkelsen for 1. kvartal 2014.

Undersøkelsen viser en litt høyere etterspørsel etter boliglån i 1. kvartal 2014 enn ventet.

– Høyere etterspørsel etter boliglån stemmer godt med aktiviteten i boligmarkedet, sier administrende direktør Christian V. Dreyer.

– Vi merket et trendskiftet i desember 2013, og optimismen i markedet har vært stabil i de første månedene av 2014. Bankmarkedet for boliglånskundene er også preget av en helt annen konkurranse enn hva vi har sett på flere år, sier Dreyer.