Boligprisene for september var 1,4 prosent lavere enn i august. Korrigert for sesongvariasjoner var prisene ned 0,9 prosent. Boligprisene er nå 2,6 prosent høyere enn i september 2012, og hittil i år 5,7 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen for 2012. Rapporten for september viser et selektivt boligmarked med til dels store variasjoner mellom landets største byer.

– Vi har i hele år hatt et velfungerende boligmarked, preget av høy aktivitet og relativt rask omsetningstakt. Likevel har prisveksten flatet ut, og vi har nå en trend med en svakere 12 måneders veksttakt (2,6 prosent) enn vi har sett de senere årene. Hovedårsaken er at tilbudssiden med boliger til salgs har økt gjennom året. Når vi likevel beskriver markedet som velfungerende, skyldes det at vi har hatt rekordstor omsetning i september – på samme høye nivå som de to foregående årene, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

– Et boligmarked med lavere prisvekst har vært en uttalt politisk målsetting, og er et direkte resultat av politiske grep som økt krav til egenkapital hos boligkjøperne og økte kapitalkrav til bankene. Mye tyder på at disse tiltakene nå begynner å gi effekt, sier Dreyer.

Salgsvolumet i september har økt med 15 prosent fra august måned, og er på omtrent samme nivå som tilsvarende måned i fjor. Varelageret av bruktboliger i september er imidlertid høyere. I september var det 15.844 aktive boligannonser på FINN.no, en økning på 21 prosent fra samme måned i fjor.

– En høyere tilbudsside gjør at boligkjøperne har mer å velge mellom, som igjen påvirker prisene, sier Dreyer.

Selektivt boligmarked
På tross av prisfall i september er det fortsatt store regionale forskjeller i boligmarkedet. I Tromsø og Bergen meldes det fremdeles om høy prisvekst, med henholdsvis 8,5 prosent og 5,3 prosent de siste 12 måneder. September-tallene viser også høy omsetningshastighet i disse byene. Andre regioner preges av et svakere marked, der Kristiansand fremdeles har negativ prisvekst de siste tolv månedene med 2,5 prosent.

Prisnedgang for alle boligtypene
Boligprisstatistikken viser følgende prisutvikling for de ulike boligtypene:
– Prisene på eneboliger falt med 1,4 prosent fra august, og var 2,6 prosent høyere enn i september 2012. – Prisene på delte boliger falt med 1,2 prosent fra august, og var 2,7 prosent høyere enn i september 2012. – Prisene på leiligheter falt med 1,2 prosent fra august, og var 2,6 prosent høyere enn i september 2012.

– I motsetning til i fjor på samme tid, hvor leiligheter hadde den sterkeste prisutviklingen, viser 12 måneders veksttakt at vi nå har en nærmest identisk prisutvikling for de ulike boligtypene. Dette viser at vi nå har et velfungerende boligmarked med god balanse mellom tilbud og etterspørsel for alle boligtyper, sier Dreyer.

Stabilt boligbarometer
Boligbarometeret er stabilt og viser ingen endring fra juni. En typisk enslig nyetablerer bruker fortsatt 21 prosent av lønnsinntekten etter skatt til å dekke renteutgifter. Et ungt par bruker tilsvarende 12 prosent, og et etablert par 7 prosent.

Gjennomsnittlig formidlingstid for boliger var 30 dager i september, en dag mindre enn i august og en dag mer enn tilsvarende måned i fjor. Boligene selges raskest i Bergen, med kun 15 dagers formidlingstid, mens Agderfylkene ligger på bunnen, med 69 dagers formidlingstid.

Om undersøkelsen: Foreløpige tall: Statistikken produseres to til tre virkedager før månedsslutt. Alle tall som inneholder informasjon om den siste måneden er derfor foreløpige. Tallene for den nest siste måneden revideres månedlig slik at vi også får med observasjonene for de to siste virkedagene. Vanligvis får ikke revisjonen store utslag på tallene.
Omfang: Statistikken omfatter boliger som er annonserte på FINN, det vil si ca. 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.
Areal: Til og med desember 2007 har vi brukt Boligareal (BOA) NS 3940 som arealmål i statistikken. Fra og med januar 2008 har flere og flere boliger blitt solgt og registrert med Primærromsareal. Dette arealmålet har nå så å si overtatt helt.

Regionale tall Statistikken inneholder tall fra følgende byer, fylker og regioner i Norge gitt tilstrekkelig antall observasjoner:

Asker
Bærum
Follo
Øvre Romerike
Nedre Romerike
SNITT Akershus

O5 Frogner
O4 St.Hanshaugen
O3 Sagene
O2 Grünerløkka
O1 Gamle Oslo
O14 Nordstrand
O15 Søndre Nordstrand
O13 Østensjø
O12 Alna
O11 Stovner
O10 Grorud
O9 Bjerke
O8 Nordre Aker
O7 Vestre Aker
O6 Ullern
SNITT Oslo
Moss
Sarpsborg
Fredrikstad
Resten av Østfold
SNITT Østfold

Hamar
Hedmark utenom Hamar
SNITT Hedmark
Lillehammer
Oppland utenom Lillehm.
SNITT Oppland

Drammen
Buskerud utenom Dram.
SNITT Buskerud

Tønsberg
Sandefjord
Larvik
Vestf. utm Tøb, Sfj & Lav
SNITT Vestfold

Telemark
Kristiansand
Agder utenom Krist.sand
SNITT Agderfylkene

Stavanger
Sandnes
Rogaland utenom S&S
SNITT Rogaland

B1 Arna og Åsane
B2 Bergenhus og Årstad
B3 Fana og Ytrebygda
B4 Fyllingsdalen og Laksevåg
SNITT Bergen
Hordaland utenom Bergen
SNITT Hordaland

Møre og Romsdal

T1 Sentrum og Byåsen
T2 Strindheim og Nardo
T3 Saupstad og Heimdal
SNITT Trondheim
Resten av Trøndelag
SNITT Trøndelagsfylkene

Tromsø
Resten av Nord-Norge
SNITT Nord-Norge

Ytterligere informasjon
Komplett statistikk kan også lastes ned fra www.eff.no og “Boligprisstatistikk”

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer
Adm. dir Eff
907 24 999

Hanne K. Railo
Administrasjonsansvarlig
901 04 163

Leif J. Laugen
Nestleder Eff
992 40 690

For lokale kontaktpersoner, se www.eff.no

Eiendomsmeglerbransjens Boligprisstatistikk
Presentert av
Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff)
i samarbeid med Eiendomsverdi og FINN