Eff forventer en nedgang i gjennomsnittlige boligpriser på 1–3 prosent fra 2013 til 2014. I prognosen forutsetter Eff at boligmarkedets tilbudsside vil normalisere seg på slutten av første halvår, og at vi i andre halvår får en bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel.

Prisene er nå 1,0 prosent lavere enn i januar 2013. Rapporten for januar viser høy aktivitet i boligmarkedet. Det har aldri blitt solgt så mange bruktboliger i januar måned tidligere.

– Etter en treg høst i boligmarkedet og en negativ prisutvikling for 2013 under ett, stiger boligprisene igjen. Det er et sunnhetstegn og viser at mye av usikkerheten i boligmarkedet vi så høsten 2013 er borte, sier Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør i Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff).

Gjennomsnittlig liggetid på de usolgte boligene på Finn.no var 50 dager i januar 2014, mot 38 dager i januar 2013.

Boligprisene har i januar steget over hele landet. Av de største byene har Oslo den svakeste prisutviklingen med en vekst på 1,7 prosent og Tønsberg den sterkeste med en vekst på 3,1 prosent.

– De store variasjonene i prisveksten for de største byene vi så gjennom 2013, fortsetter i januar 2014. Tromsø skiller seg ut i positiv retning med en sterk prisvekst de siste 12 måneder på 6,6 prosent. Den svakeste utviklingen finner vi i Kristiansand med et fall på 6,2 prosent, sier Dreyer.

Salget av bruktboliger har gått noe opp sammenlignet med tilsvarende måned i fjor. I januar 2014 ble det solgt 6.088 boliger, mot 6.001 i januar 2013. Ved utgangen av januar var det 13.101 aktive boligannonser på Finn.no.

– Det var stor aktivitet i boligmarkedet i januar. Det er faktisk ikke blitt registrert flere solgte bruktboliger i januar måned i statistikkens historie. Antall aktive annonser for salg ligger innenfor det vi regner som et normalnivå for januar, men vesentlig høyere enn den spesielle situasjonen vi hadde ved starten av 2013. Aktiviteten i markedet og volumet for usolgte boliger vitner om et sunt og velfungerende boligmarkedet, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:
Følg oss på Twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer         Ragnhild Larsen-Nyhus Haaning
Administrerende direktør                 Styreleder
Mobil 907 24 999                             Mobil 913 39 223

For spørsmål av praktisk art:

Erik Lundesgaard                           Hanne K. Railo
Kommunikasjonssjef                      Administrasjonsansvarlig
Mobil 958 81 987                           Mobil 901 04 163

Vedlegg;
Rapport for januar: http://gallery.mailchimp.com/959563ed7e26020531d2a972f/files/Boligpris_2014_januar_org.pdf
Bilde Christian V. Dreyer: http://gallery.mailchimp.com/959563ed7e26020531d2a972f/images/Print_CVD_pri.jpg

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eff, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendomsmeglerforetakenes Forening (Eff), Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.