Boligprisene er 8,3 prosent høyere enn for 12 måneder siden.

-Det norske boligmarkedet har en mer moderat prisutvikling og ser ut til å ha lagt bak seg perioden med sterk prisvekst. Mai er ofte en måned med mer forsiktig prisutvikling, og det er derfor ikke uventet at utviklingen er vesentlig svakere enn foregående måneder. Derimot er en nedgang på 0,7 prosent i sesongkorrigerte priser noe svakere enn forventet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Vammervold Dreyer.

I mai måned ble det solgt 9.846 boliger, noe som er 5,4 prosent flere enn i tilsvarende måned i fjor.

Hittil i 2017 er det solgt 36.732 boliger, noe som er tilnærmet likt som i 2016.

-Det er en god balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet nå, noe som gjenspeiler seg i høy aktivitet og mange salg. Vi har aldri registrert så mange salg i en mai måned tidligere, og samlet for 2017 er det kun i de to siste årene vi har registrert flere salg enn i år. Det har vært en spesielt kraftig økning i antall salg i Stavanger, Bergen og Trondheim den siste måneden. I Oslo har det vært en mindre nedgang sammenlignet med 2016, sier Dreyer.

I mai måned ble det lagt ut 11.483 boliger for salg i Norge, noe som er 10,7 prosent flere enn i samme måned i fjor.

Så langt i år er det lagt ut 43.282 boliger for salg i Norge. Det er en 4,5 prosent flere sammenlignet med tilsvarende periode i 2016.

-Det er vesentlig flere boliger ute for salg nå, sammenliknet med i fjor. I alle de største byene opplevde vi gjennom mai måned en drastisk økning i tilbudssiden. For eksempel ble det lagt ut over 40 prosent flere boliger for salg i Stavanger i mai i år enn i fjor. Den økte tilbudssiden vil ha en dempende effekt på prisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 31 dager å selge en bolig i mai 2017, mot 32 dager i mai 2016. Av byene var det lavest salgstid i Drammen med 13 dager og lengst salgstid i Sandnes med 80 dager.

Den sterkeste prisutviklingen i mai hadde Stavanger, hvor prisene steg med 1,0 prosent. Svakest prisutvikling hadde Oslo med en nedgang på 1,4 prosent.

12 måneders veksten er fortsatt sterk over store deler av Østlandet, men det er en tydelig moderat trend i hele regionen. Oslo har fremdeles den høyeste 12 måneders veksten på 16,5 prosent, den svakeste veksten hadde Sandnes med en oppgang på 0,1 prosent. Det er flere år siden alle byene i oljeregionen hadde en positiv årsvekst.

-Det er fremdeles regionale forskjeller, men langt på vei med motsatt fortegn enn hva som har vært trenden de siste årene. Stavanger har nå den sterkeste prisutviklingen, og har så langt i år en sterkere utvikling enn byer som Bergen og Trondheim. Trendskiftet i Oslo materialiserer seg nå i en prisnedgang, noe som sannsynligvis vil vedvare i noen måneder til. Likevel er det, etter en unormalt sterk vekstperiode på cirka 40 prosent de siste to årene, verken overraskende eller dramatisk at vi får en kortere periode med svakere prisutvikling, sier Dreyer.

-En dempet prisvekst er en ønsket utvikling. Norsk økonomi går stadig bedre, og med fallende arbeidsledighet, lave renter og fremdeles vekst i befolkningen, er det fremdeles grunn til å være optimist på boligmarkedets vegne. Det er likevel viktig å følge utviklingen tett, da det for norsk økonomi sin del ikke er ønskelig med en for sterk korreksjon, avslutter Dreyer.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:

Christian Vammervold Dreyer, administrerende direktør, mobil 907 24 999

Terje Halvorsen, styreleder, mobil 928 89 360

For praktiske spørsmål:

Peder Tollersrud, kommunikasjonsrådgiver, mobil 971 94 392

For spørsmål om statistikkens metodiske innhold:

Erling Røed Larsen, Eiendomsverdi, 480 92 263

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no AS.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, Eiendomsverdi AS og Finn.no AS som kilde.

NB: Vi gjør oppmerksom på at fra og med mai 2017 ble område-inndelingen i statistikken justert. Norge blir inndelt i seks områder. Justeringen berører ikke indeksen for hele Norge, som beregnes som før, men alle regionale under-områder. En konsekvens er at indeksen for hele Norge ikke er direkte sammenliknbar med indeksene for regionale områder. Mer informasjon om justeringen fremkommer i månedsrapporten.