– Vi har et velfungerende boligmarked i god balanse. Etter at prisene steg en del i første kvartal, har prisutviklingen flatet ut i andre kvartal. Vi forventer at utflatingen fortsetter ut året, noe som vil være en sunn utvikling, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble i juni 2014 solgt 9.040 bruktboliger, en økning på 0,8 prosent fra samme periode i fjor. Så langt i år er det solgt 44.666 boliger, noe som er 1,9 prosent flere enn i fjor.

Ved utgangen av juni var det 13.673 boligannonser på Finn.no, en forsiktig nedgang sammenlignet med i fjor. Det tok i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i juni 2014, en nedgang på tre dager fra mai. I juni 2013 tok det i gjennomsnitt 26 dager å selge en bolig.

– Aktiviteten i boligmarkedet er høy. Det er blitt solgt mange boliger i juni, og samlet for første halvår er det kun en gang tidligere blitt solgt flere boliger enn i 2014. Vi ser også at salgstiden går ned, og tilbudssiden med boliger til salgs har normalisert seg. Boligmarkedet fungerer godt de fleste stedene i landet, sier Dreyer.

På bakgrunn av boligmarkedets utvikling i første halvår og utsiktene for resten av året, reviderer Eiendom Norge sin prognose til en oppgang på 2 prosent i gjennomsnittlig boligpris fra 2013 til 2014. Ved starten av året var forventningene en nedgang på 1-3 prosent.

– Boligmarkedet har utviklet seg vesentlig bedre i første halvår enn forventet. Markedet korrigerte den negative tendensen i fjor høst raskere enn vi hadde lagt til grunn. Den viktigste årsaken til skiftet i markedet er en mer offensiv banksektor når det gjelder utlånspraksis, noe som har skapt optimisme blant aktørene og en økt evne til å gjennomføre boligkjøpet. Markedet har normalisert seg, og vi forventer en fortsatt god utvikling i andre halvår, sier Dreyer.

Det er store regionale forskjeller i boligprisutviklingen i juni måned. Tromsø har over tid hatt landets sterkeste utvikling, noe som fortsetter i juni med en oppgang på 0,4 prosent og en 12 måneders vekst på 10,5 prosent. Av de større byene er det Stavanger og Kristiansand som har svakest prisutvikling, begge med en nedgang i juni på 0,7 prosent og en 12 måneders nedgang på 2,9 prosent.

Ytterligere informasjon:
Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.
Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer               Leif J. Laugen
Administrerende direktør                       Styreleder
Mobil 907 24 999                                      Mobil 99 24 06 90

For lokale pressekontakter: Gå inn på vår hjemmeside eiendomnorge.no

For spørsmål av praktisk art:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 958 81 987

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Ved publisering av data, figurer o.l. fra statistikken skal Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no oppgis som kilde.