Korrigert for sesongvariasjoner var boligprisene 0,9 prosent høyere enn i forrige måned. Boligprisene er nå 5,3 prosent høyere enn for ett år siden.

– Utviklingen i boligmarkedet i oktober var stabil og vitner om et godt marked. Markedet har utviklet seg sterkere i 2014 enn vi ventet ved starten av året, der ni av ti måneder så langt i 2014 har vist økende eller uendrede sesongkorrigerte priser, sier administrerende direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Det ble solgt 8 813 boliger i Norge i oktober, noe som er 7,9 prosent flere enn i oktober 2013. Så langt i år er det solgt 75 688 boliger i Norge, noe som er 4,1 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Ved utgangen av oktober var det 14 030 boliger til salgs på Finn.no, mot 15 714 boliger i oktober 2013. Dette er en nedgang på 10,7 prosent.

Det tok i gjennomsnitt 36 dager å selge en bolig i Norge i oktober. I oktober 2013 tok det i gjennomsnitt 33 dager å selge en bolig i Norge.

-Det er høy aktivitet i markedet, og det har aldri blitt registrert flere salg i oktober måned eller samlet for året så langt. Samtidig opplever vi en god balanse der tilbudet av boliger er godt avstemt med etterspørselen. Økningen i salgstid sammenlignet med tidligere år viser at det fremdeles er et selektivt marked mange steder i landet, sier Dreyer.

Boligmarkedet har store regionale forskjeller.

Av de største byene så har Tromsø den sterkeste utviklingen både i oktober og i de siste 12 månedene, med en vekst på henholdsvis 0,6 prosent og 14,7 prosent. Tilsvarende har Stavanger den svakeste utviklingen med en nedgang i oktober på 0,8 prosent og en oppgang de siste 12 månedene på marginale 0,2 prosent.

12 måneders veksten er nå positiv i alle regioner i Norge.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

For kommentarer:
Christian Vammervold Dreyer                 Leif J. Laugen
Administrerende direktør                       Styreleder
Mobil 907 24 999                                  Mobil 992 40 690

For lokale pressekontakter, besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål:
Erik Lundesgaard
Kommunikasjonssjef
Mobil 95 88 19 87

Om Eiendomsmeglerbransjen boligprisstatistikk:
Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendomsmeglerbransjens boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.